Dags att vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Nu är det snart influensatider och dags att skydda sig ifall du tillhör någon av Socialstyrelsens riskgrupper.

Idag, den 22 oktober, startar vaccineringen av säsongsinfluensan i alla landsting runt om i Sverige. Enligt Smittskyddsinstitutet kan en vaccinering vara livsräddande.

Ifall du vaccinerade dig förra året så är det dags igen. Eftersom effekten av säsongsvaccinet endast räcker i högst ett år. Vaccinationen ger inte heller alla ett hundraprocentigt skydd men genom att man vaccinerar sig så kan man göra sjukdomsförloppet kortare och framför allt mildrare.

Tillhör du någon av riskgrupperna och väljer att inte vaccinera dig så finns risken att istället få utdragna sjukdomar som kan kompliceras av lunginflammation, hjärtsvikt eller hjärtinfarkt som du oftast kräver sjukhusvård.

Om du vill veta ifall du tillhör någon riskgrupp kan du läsa om dessa på DOKTORN.com


Fästingsäsongen har börjat, har du vaccinerat dig?


Det börjar bli hög tid att vaccinera sig mot fästingar. Fästingar trivs bäst i fuktiga miljöer och i låg vegetation som gräs och löv. Man bör därför undvika dessa områden i den mån det går för att minska risken för fästingbett och eventuell infektion.

Sjukdomar som kan överföras via fästingar är TBE och borreliainfektion. TBE är en virussjukdom som kan orsaka allvarlig hjärnhinneinflammation. Väl drabbad finns ingen medicin som botar, varför man bör se till att vaccinera sig om man vet med sig att man ska vistas i ett riskområde. Borrelia orsakas av bakterier och kan i vissa fall leda till infektion i nervsystemet. Stora hudrodnader kring bettet brukar vara ett bra tecken och då ska man kontakta läkare.

Helst ska man påbörja sin vaccination redan innan säsongen har börjat. Då hinner man ta två av de tre sprutor som krävs och får ett fullgott skydd. Normalt pågår färstingsäsongen mellan april och oktober.

Särskilt utsatta är barn eftersom de ofta leker i fästingtäta områden. TBE-vaccin för barn kan ges från 1 års ålder. Läs mer om fästingar och vaccination här

Ha som vana att kontrollera kroppen och kläderna varje gång du har vistats i skogen eller andra miljöer där det finns gott om fästingar. Glöm inte heller att undersöka katten och hunden på fästingar. Om du upptäcker att en fästing har bitit sig fast ska du genast avlägsna den med hjälp av en pincett. För dig som är osäker på hur man gör finns instruktioner här samt en illustrerande video här 

Är det krångligt att komma ihåg när det är dags att uppdatera skyddet? Ingen fara, applikationen Fästingguiden fixar jobbet (det krävs dock att du har en smartphone). Där kan du också överblicka alla riskområden och hitta närmaste vaccinatör.

Läs även artikeln om borrelia


Baksidan av massvaccinations- programmet 2009

Både TV och digitala medier rapporterar i dag om konsekvenserna som massvaccineringen av svininfluensan 2009 förde med sig. Sverige var det land som vaccinerade flest och bäst i hela världen, hela 60 procent av befolkningen lät sig vaccineras. Men var det värt det?

När svininfluensan gjorde entré var Sverige ett av fyra länder som hade som mål om att massvaccinera befolkningen. Vi lyckades så till den grad att över 5 miljoner människor tog sprutan. Samtidigt var vaccinpolitiken runt om i EU-länderna mycket varierad. Polen ansåg till exempel att svininfluensan var lindrigare än vanlig säsongsinfluensa och valde att inte införa vaccinering överhuvudtaget.

Så här i efterdyningarna av vaccineringen har man kommit fram till att totalt sex dödsfall undveks tack vare vaccinationen. Det är 0.31 dödsfall per 100 000 invånare – samma siffra som i Tyskland, bara att där var det endast
8 procent av befolkningen som vaccinerades.

Ingen vet varför dödssiffran är densamma i Sverige och Tyskland när skillnaden i vaccinering var så stor. EU:s smittskyddsinstitut, ECDC, håller fortfarande på och utreder vad som kan vara förklaringen till vaccinationsresultatet i olika länder.

Något som också har diskuterats är de biverkningar som en del människor ådrogs efter att ha vaccinerats med Pandemrix mot svininfluensan. Kroniska skador som extrem trötthet, svåra smärtor i muskler och leder, lugnsjukdomen sarkoidos och ansiktsförlamning är exempel på symtom.

Särskilt barn och ungdomar insjuknade i narkolepsi i samband med vaccineringen. Varför det blev så har läkarna inget svar på, vilket gör det mycket svårt för de att få den hjälp de behöver.
Svininfluensan kan ligga bakom narkolepsi

Pandemikampanjen är en av de mest kostsamma insatserna i svensk sjukvårds historia. I samband med vaccinationskampanjen utlovade myndigheterna att inga svåra biverkningar var att vänta, ändå gick det som det gick. I nuläget är det 177 personer som lider av narkolepsi orsakade av vaccinet Pandemrix och antalet växer. När det begav sig hade man ingen aning om att det kunde orsaka narkolepsi, men i dag vet vi bättre.


Dags att vaccinera dig mot influensan!


Nu är det hög tid för vaccination om du ligger i riskzonen att drabbas av influensan. Smiddskyddsinstitutet varnar nämligen för att en ny våg av influensa kan vara på väg.

I nuläget är det främst små barn och vuxna som har insjuknat, men den äldre befolkningen väntas drabbas inom kort. För de är det särskilt viktigt att vaccinera sig, eftersom det kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Det säger Annika Linde från Smittskyddsinstitutet.
Vad kostar det att vaccinera sig?

Det kyliga klimatet är en av anledningarna till att viruset har fått fart och influensan sprids. En annan är att förekomsten av mykoplasma beräknas avta, samt att svininfluensan har slagit ut den vanliga influensan tidigare år.

I en jämförelse med föregående år har influensan fått ett rejält uppsving och en ordentlig topp är att vänta. Än så länge är det dock för tidigt för Smittskyddsinstitutet att uppge exakt när influensan når sin kulmen, men ökningen av rapporterade influensafall indikerar en kommande epidemi.

Vaccinera dig om du tillhör någon av riskgrupperna:

• Person över 65 år
• Lider av hjärt-eller lugnsjukdom, svår diabetes eller njursjukdom
• Extrem övervikt
• Neuromuskulära sjukdomar, särskilt de som orsakar andningsproblem
• Gravid och icke vaccinerad under den pandemiska influensan 2009

Läs mer:
Influensa
Nu kommer trippelinfluensan – så skyddar du dig!


Socialstyrelsen rekommenderar riskgrupper att influensavaccinera sig

En och en halv miljon svenskar löper varje år en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de skulle få influensa. Socialstyrelsen gick i veckan ut med ett pressmeddelande med information till patienter som tillhör olika riskgrupper att gå och vaccinera sig.

I går (10 oktober) satte landstinget igång sina årliga vaccinationer mot influensan. Socialstyrelsen informerar att alla vaccinationer är frivilliga men tillhör man någon av nedanstående riskgrupp så bör man vaccinera sig:

 • Alla personer över 65 års ålder
 • Personer oavsett ålder, med:
  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • svårbehandlad diabetes mellitus
  • nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • extrem fetma (BMI över 40) eller någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • barn med funktionshinder
  • gravida (som inte vaccinerades mot svininfluensan A(H1N1) under 2009 eller 2010.

Personer i riskgrupper klarar av influensan sämre än en ung frisk och inte gravid person. Deras influensasymptom kan leda till ett sämre allmäntillstånd, få lunginflammation, en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom som kan kräva längre sjukhusvård.

För att undvika att man blir sjuk så är vaccinationen den viktigaste förebyggande åtgärden men annars så är god handhygien någonting att tänka på, framför allt när man är i miljöer där det vistas många människor. Men bara för att man har vaccinerat sig så ska man vara medveten om att det inte är alla som får ett totalt skydd av vaccinet – men att förloppet blir kortare och mildare. Vill du veta mer om hur du förebygger förkylningar kan du läsa vår artikelserie ”Prosit! Hur du undviker förkylning och vad du gör om du blivit förkyld”.

Man måste vaccinera sig årligen då vaccinet bara håller i sig i ett år, detta trots att det inte har skett några större förändringar från tidigare år. Svininfluensan A(H1N1) som orsakade pandemin för två år sedan finns fortfarande kvar i världen. Den ingår nu i årets vaccin tillsammans med influensa B-virus och ett influensa A(H3N2)-virus. Många svenskar har redan ett bra försvar mot svininfluensan då många vaccinerades samt att man även blev smittad. Socialstyrelsen anser därmed att risken att smittas i Sverige är liten. Men blir man smittad och tillhör någon av ovanstående riskgrupper kan det få allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att alla som är i riskgruppen, att de går och vaccinerar sig.

Källa: Gemensamt pressmeddelande från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Hela pressmeddelandet går att läsa på Socialstyrelsens hemsida.