SMS + bilkörning = livsfara!

shutterstock_170914922

Alla vet riskerna, ändå erkänner var tredje bilförare att de någon gång har skickat iväg ett sms samtidigt som de kör. Det är en handling som kan innebära livsfara för dig och andra trafikanter.

För två år sedan, i december 2013, skärptes lagen om användning av mobiltelefon under bilkörning. Syftet är gott, men dessvärre är lagen svår att tillämpa i praktiken, skriver Sveriges Radio Stockholm.

Enligt en SIFO-undersökning som däcktillverkaren Michelin låtit beställa, svarade vare tredje förare bland 1300 slumpmässigt utvalda att de hade SMS:at under bilkörning. Män i åldern 30-50 år var de värsta SMS-bovarna. Undersökningen visade visserligen att de flesta anser det olämpligt, men att ett SMS då och då ändå händer.

Handlingen i sig är liten, men den kan få ödesdigra konsekvenser i form av allvarliga skador och i värsta fall död. Ingen vill ha det på sitt samvete och inget sms i hela världen kan vara värt den risken. Man kan heller aldrig veta hur andra trafikanter agerar. Ha alltid i minnet att fokus ska vara på körningen och inte på mobilen!

Tycker du att vi ska skärpa lagen ytterligare eller har du några andra förslag på hur vi kan förhindra mobilanvändning när man kör? Kommentera gärna här i bloggen eller på vår Facebooksida.


Svenskarna vill ha fler alkotester i trafiken

Varje år dör cirka 75 människor i trafiken på grund av rattfylleri – med andra ord innebär det att var fjärde dödsolycka är relaterad till alkohol.

Tre av fyra svenskar vill att polisen ska göra fler alkotester i trafiken för att stoppa förarna innan någon olycka sker. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget IF nyligen har gjort. Undersökningen är gjord på 3 500 slumpvisa personer.

Arne Winerdal, VD för Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, vill att förbättringar ska ske. Framförallt att man ska testa fler förare vid Sveriges färjeterminaler. De har nyutvecklat så kallade alkobommar där man har möjlighet att kunna kontrollera fler trafikanter. Deras mål är att alla 3,5 miljoner bilar som kör av färjor i Sverige ska alkotestas innan de släpps ut på våra vägar.

Alkobommarna vid färjeterminalerna fick i våras grönt ljus av Rikspolisstyrelsen. Dock kvarstår då frågan när de kan tas i bruk då bommarna måste kombineras med personal och det är bara tullpersonal, kustbevakning och polis som kan ta hand om och lagföra de som fastnar i utandningsprovet.

Man kan tycka det är märkligt att man inte försöker sätta upp planer eller avsätta resurser och personal som kan ta hand om dessa personer då det är betydligt kostsammare och mer resurskrävande för samhället med de olyckor som är alkoholrelaterade. Frågan utreds vidare och ska diskuteras vidare med berörda myndigheter.