Bara ett halvt glas kan väl inte skada? Tyvärr stämmer det inte riktigt.

shutterstock_39734059

Även om ungdomar dricker allt mindre visade en undersökning att var femte förälder i Sverige har låtit sin femtonåring smaka på alkohol. Något som inbjuder till ett tillåtande förhållningssätt och som enligt Statens folkhälsoinstitut ökar risken för att tonåringar ska börja dricka tidigare och mer.

I slutet av förra året gick Statens folkhälsoinstitut ut med uppgifter i samband med nyårsfirandet som visade att var femte förälder låtit sin femtonåring smaka på alkohol. Något som inbjuder till ett tillåtande förhållningssätt och som enligt Statens folkhälsoinstitut ökar risken för att tonåringar ska börja dricka tidigare och mer.

Kan inte jag få smaka?”,”om du ger mig en flaska eller ett par burkar är det allt jag kommer att dricka” eller ”alla andra får ju dricka” är säkert klassiker som många tonårsföräldrar har fått höra och i takt med att tonåringen närmar sig vuxen ålder kan det bli allt svårare att säga nej.

En Sifoundersökning visade att 37 procent av femtonåringarnas föräldrar tror att det inte påverkar barnens alkoholvanor om de får smaka alkohol hemma. Och 65 procent tror att de flesta ungdomar dricker oavsett vad deras föräldrar säger.

Statens folkhälsoinstitut skriver att bjuda den egna tonåringen på en cider eller ett glas vin är inte att vara en schysst förälder, vad tonåringen än säger. Istället tyder forskningen på att ungdomar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare, att de dricker mer och att de därmed utsätts för större faror i samband med drickande. ”Den som på detta vis försöker lära ungdomar att hantera alkohol lär istället dem att dricka alkohol.

Hur föräldrar förhåller sig till alkohol spelar stor roll.

 • Föräldrar som vill motverka drickande bland minderåriga bör sätta upp tydliga normer.
 • Genom att göra gemensam sak med andra föräldrar i klassen eller bostadsområdet kan de sätta tydliga regler.
 • Föräldrar som själva går in för festliga alternativ till alkohol fungerar som goda exempel.
 • Att inom familjen prata om och diskutera alkoholens roll kan nyansera den bild som ungdomar får från andra håll.
 • Som förälder är det viktigt att förklara varför man inte tycker att ens barn ska dricka alkohol.

En undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att var femte elev i grundskolans nionde klass minst en gång i månaden dricker alkohol motsvarande en hel flaska vin − vid ett och samma tillfälle. CAN presenterade visserligen nyligen siffror som visade att inte sedan mätningarna startade på 1970-talet har man haft så låga siffror när det kommer till ungdomars i 9:e klassers alkoholvanor, men det finns alltså ändå skäl att fundera kring hur man på bästa sätt kan minska drickandet bland unga ytterligare. Till exempel inte köpa ut till sina barn eller ”bjuda på en flaska” hemifrån.

Det gäller även dig som inte har barn men besöker Systembolaget eller har alkohol hemma och får frågan om du kan köpa ut eller sälja alkohol. Du gör dig skyldig till langning, ett lagbrott. Gör ungdomarna en tjänst – SÄG NEJ! 

Ser du någon som far illa eller inte verkar kunna ta hand om sig själv? Tveka inte, ring 112!

Andra telefonnummer som kan vara bra

Jourhavande Medmänniska, 08-702 16 80
Öppet varje natt 21.00-06.00
jourhavande-medmanniska.com

Röda Korset, 0771-900 800
Öppet alla dagar 14.00-18.00
redcross.se

Jourhavande Präst, 112
Öppet varje natt 23.00-06.00
Svenska kyrkan

Föräldrartelefonen, 020-85 20 00
Öppet Måndag – Fredag 10.00-15.00
Svenska för psykisk hälsa

Jourhavande Kompis, 020-222 444
Öppet Måndag – Fredag 18-22, Lördag – Söndag 14.00-18.00
Ungdomar.se

BRIS för dig upp till 18 år, 116 111
Öppet Måndag – Fredag 15.00-21.00, Lördag – Söndag 15.00-18.00
BRIS för dig upp till 18 år

BRIS Vuxentelefon, 077-150 50 50
Öppet Måndag – Fredag 10.00-13.00
BRIS Vuxentelefon

RFSL Brottsofferjour, 020-34 13 16
RFSL Brottsofferjour

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50
Öppet dygnet runt
Kvinnofridslinjen

Rädda Barnens Föräldratelefon/Föräldramejlen, 020-786 786
Öppettider:
mån: 15-20
tis-fre: 18-21
lör-sön: 13-16
Rädda Barnens Föräldratelefon/Föräldramejlen (här hittar du mejlfunktionen)

Svenska tonårsföräldrars attityder till alkohol

 • 22 procent av föräldrarna har låtit sin femtonåring smaka på alkohol, till exempel i samband med en middag eller högtid.
 • 37 procent tror inte att detta påverkar femtonåringens alkoholvanor.
 • 48 procent tror att det bidrar till att femtonåringen kommer att dricka mer om han eller hon får smaka hemma.
 • Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och bygger på 2 100 telefonintervjuer med föräldrar till tonåringar födda 1996. Intervjuerna genomfördes i april 2012.
 • Ungdomars alkoholvanor
 • Var femte elev i grundskolans nionde klass dricker minst en gång i månaden eller oftare alkohol motsvarande minst en hel flaska vin – vid ett och samma tillfälle. I gymnasiets årskurs två är motsvarande siffra 47 procent för pojkar och 35 procent för flickor.

Källa: Skolelevers drogvanor 2011. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)


Friskis & Svettis satsar på rörelseglädje

Det är viktigt att alla barn måste få möjlighet att få uppleva rörelseglädje.

Enligt Statens Folkhälsoinstitut finns det en tydlig koppling mellan att vara fysiskt aktiv under uppväxten och i vuxen ålder. Att barn som rör på sig blir starkare och friskare samt att deras koncentrationsförmåga och sömn blir bättre. Många barn är i dag stillasittandes och spenderar mer tid framför teve och datorskärmen istället för att idrotta och röra på sig aktivt.

Friskis & Svettis har tagit tag i denna fråga och som ett led i denna ”Friskis&Svettis Alla-barnen satsning” utbildar man i Södertälje 50 stycken pedagoger i Friskis&Svettis verktyg ”Röris och Mini-Röris”. Då kan de tillsammans med personalen ge de 1 250 barn i Södertäljes kommun nya möjligheter för rörelseglädje i vardagen. Inom tre år är vill de nå samtliga barn i Sverige upp till tio års ålder.

Friskis&Svettis tre förslag på bättre rörelse i vardagen:

1. Att man ska lägga till ”Röris” och ”Mini-Röris” som ett pedagogiskt verktyg på förskolelärar- och lärarutbildningarna. Att det skulle ge de blivande pedagogerna ökad kunskap om att det är enkelt att inspirera barnen till rolig rörelse.

2. Ge rörelse och rytmik en tydlig plats i läroplanen. Att fysisk rörelse ska vara ett naturligt verktyg i pedagogiken och inte enbart inom idrottsämnet.

3. Att man ska inrätta en rörelseplan på varje förskola och skola.