Nya larmfunktioner att vänta för SOS Alarm

shutterstock_104853176

Vilka är morgondagens behov och hur kan vi lösa dem? För SOS Alarms del kan svaret på den frågan vara larmrapportering via chatt och sms.

Vid en akut olycka eller kris ska man ringa det nationella nödnumret 112, som är en samordnande länk mellan ett brett nätverk av hjälpresurser, däribland polis, räddningstjänst och ambulans.

I dagsläget sker nästan all kontakt med SOS-operatören uteslutande med telefonsamtal, men som för många andra företag gäller det för SOS Alarm att följa med teknikutvecklingen. Maria Khorsand, VD SOS Alarm, tror att många säkert skulle uppskatta andra kommunikationslösningar och därför kan chatt och bilder bli nya verktyg för nödnumret i framtiden. Det skriver SOS Alarm i ett pressmeddelande.

En bild skulle till exempel kunna förmedla mer direkt hur en brandutveckling eller extrema väderförhållanden påverkar människor och trafik. På så vis skulle SOS-operatören kunna få en tydligare bild av det inträffade och snabbt kunna larma ut rätt resurser.


SMS + bilkörning = livsfara!

shutterstock_170914922

Alla vet riskerna, ändå erkänner var tredje bilförare att de någon gång har skickat iväg ett sms samtidigt som de kör. Det är en handling som kan innebära livsfara för dig och andra trafikanter.

För två år sedan, i december 2013, skärptes lagen om användning av mobiltelefon under bilkörning. Syftet är gott, men dessvärre är lagen svår att tillämpa i praktiken, skriver Sveriges Radio Stockholm.

Enligt en SIFO-undersökning som däcktillverkaren Michelin låtit beställa, svarade vare tredje förare bland 1300 slumpmässigt utvalda att de hade SMS:at under bilkörning. Män i åldern 30-50 år var de värsta SMS-bovarna. Undersökningen visade visserligen att de flesta anser det olämpligt, men att ett SMS då och då ändå händer.

Handlingen i sig är liten, men den kan få ödesdigra konsekvenser i form av allvarliga skador och i värsta fall död. Ingen vill ha det på sitt samvete och inget sms i hela världen kan vara värt den risken. Man kan heller aldrig veta hur andra trafikanter agerar. Ha alltid i minnet att fokus ska vara på körningen och inte på mobilen!

Tycker du att vi ska skärpa lagen ytterligare eller har du några andra förslag på hur vi kan förhindra mobilanvändning när man kör? Kommentera gärna här i bloggen eller på vår Facebooksida.