Många kontrollerade produkter på marknaden är felmärkta

Företag märker sina produkter fel i innehållsförteckningen enligt ny undersökning. Litar du på det du läser?

Igår presenterade Livsmedelsverket en ny rapport där det visar att många livsmedel på den nordiska marknaden märkts fel. Totalt har man kontrollerat 1095 produkter från 464 företag, allt ifrån snacks till färdigmat.

Det visade sig att 20 procent av de kontrollerade produkterna hade avvikelser. Främst att allergenerna inte var märkta på rätt sätt i ingrediensförteckningen och att det faktiska innehållet inte stämde överens med ingrediensförteckningen.

Varningsmärkningen på produkterna där ni känner igen texten ”kan innehålla spår av”, där var 38% av fallen var vilseledande och hade inga spår av det särskilda ämnet i sig. 29% av de kontrollerade företagen hade inte ändamålsenliga rutiner när det gäller märkning av allergena ingredienser. 24% följde inte ens sina rutiner.11 procent hade inte tillfredställande system för att förhindra kontaminering.

Astma- & Allergiförbundet har under lång tid kritiserat vårt nuvarande system, där ansvariga politiker och myndigheter litat på livsmedelsföretagens egenkontroll, vilket har lett till att man bantat ned tillsynen till ett minimum. Enligt Livsmedelsmyndigheternas rapport bekräftas att egenkontrollen inte har fungerat och att kritiken har varit befogad. Att man utsätter matallergiska konsumenter för stora faror.

Riksdagen är ansvarig för systemet med egenkontroll och regeringen är ansvarig för myndighetens resurstilldelning. Vi förväntar oss nu initiativ från regeringen för att stärka tillsynen. För i grund och botten är det så som förbundsordförande Ingalill Bjöörn säger, alla konsumenter måste kunna lita på ingrediensförteckningen på livsmedel, annars innebär det livsfara för allergiker.

Efter att ha läst denna rapport blir jag orolig för mina vänner som är allergiska och vissa av dem är dödligt allergiska om företagen märker sina varor fel. Ändå har jag hittills litat på att det som står på förpackningarna stämmer. Detta gör mig både förvirrad och arg. Kommentera gärna vidare på vår facebooksida så kanske vi kan skapa debatt! Litar du på det du läser?

Gå även in och läs våra tidigare artiklar om allergi här

// Daniel Erlandsson, webbredaktör


Apoteken i glesbygden riskeras stängas 2013

Mindre apotek ute i glesbygden har inte tillräckligt god lönsamhet och riskeras att fasas ut när aktörerna ser över sin verksamhet.

Apoteksmonopolet skapade många nya aktörer. I storstäderna har vi sett att fler apotek uppkommit medan på landsbygden har vi endast sett att logotyper och inredning har bytts ut.

Innan omregleringen gjordes fanns det många funderingar över vad som händer med apoteksverksamheten i glesbygdsområden. Frågor gällande konkurrens, lönsamhet och diskussioner kring utfasning av apotek. De allra flesta röster sa att apoteksverksamheten i glesbygden inte skulle förändras. Snarare att det skulle uppkomma fler apotek och att valmöjligheten skulle bli större samt att hårdare konkurrens och tuffare prissättning skulle gynna oss konsumenter. Dock var det nog bara tomma ord och lösa argument för att man skulle kunna få igenom omregleringen.

Nu har två år snart gått och apotekskedjorna börjar se över sin lönsamhet i verksamheten. Det har då visat sig att flertalet glesbygdsapotek har dålig lönsamhet. Två av de viktigaste orsakerna är att vårdcentraler stängs och flyttas till större samhällen samt att kundunderlaget är för litet för att kunna hålla apoteken i drift.

Apotekskedjorna diskuterar nu med regeringen, att man vill se en förändring där glesbygdsapoteken behöver få en särskild ersättning, som täcker upp och kan hålla dessa apotek öppna och tillgängliga för alla närboende. Om apoteken stängs igen försvinner även viktig samhällsfunktion för de boende, är en av kedjornas viktigaste argument.

Vi på DOKTORN.com tycker att det känns trist att man inte har insett det bittra läget förrän nu i efterhand och hoppas att alla glesbygdsapotek får finnas kvar, med eller utan ersättning från staten. Apotekskedjorna har ändå valt att ta över dessa apotek och velat driva de vidare i egen regi.

Säkerligen påverkar det dig negativt att ha inte längre få ha kvar ditt närliggande apotek utan istället behöva åka bil till nästa apotek ett par mil bort.