Bearbetning av olika känslolägen i ny barnbok

Omslag Seppos äventyr. Bildkälla: Förlagshuset Siljans Måsar

Bildkälla: Förlagshuset Siljans Måsar

I barnboken Seppos äventyr får barnen följa med pojken Seppo på alla hans konstiga, roliga och spännande äventyr. Boken ska trigga barnens egen fantasi och väcka nyfikenhet.

Seppos äventyr är skriven av fritidspedagogen Peter Jacobsen och vänder sig till barn 5 till 9 år gamla. På sina upptåg får Seppo uppleva olika känslolägen som barnen får möjlighet att bearbeta. I den första av flera böcker om Seppo får man till exempel ta itu med känslor som svek, hur det känns att bli övergiven, att inte passa in och att hitta sin plats i livet. Både fördomar och utanförskap behandlas.

Peter Jacobsen vill att boken ska vara ett komplement till allt som serveras färdigskapat och som barnen konsumerar via exempelvis alla olika skärmar. Seppos äventyr ska skapa utrymme för fantasi och göra barnen mer nyfikna på sin omvärld, samt hjälpa de bearbeta olika saker i livet.

Seppos äventyr ges ut av förlagshuset Siljans Måsar.