Linslus? Se hit – vi tipsar om hur du håller linserna rena!

shutterstock_281831972

Det är alltid viktigt att vara noga med hanteringen av sina linser. Vi ger bästa tipsen för dig som använder linser – så att inte ögonen tar skada.

För dig som är linsbärare är det extra viktigt att så gott det går och är möjligt hålla linserna rena från alla lösa partiklar som flyger runt i vår närmiljö.

Slavar du med rengöringen kan det fastna smuts i linserna, smuts som i värsta fall kan ge skador på hornhinnan.

shutterstock_445100800

Bästa tipsen för dig som använder linser

  • Tvätta alltid händerna noggrant innan du rengör linserna.
  • Rengör linserna extra noga under sommaren för att undvika sår på hornhinnan.
  • Undvik att titta rätt in i solen. Ögats optik blir då till ett ”brännglas” och du riskerar bränna sönder macula (gula fläcken). Då har du bara det perifera seendet kvar, vilket gör allt suddigt. Solljus kan även påskynda gråstarr.
  • Följ instruktionerna för dina linser och använd dem inte längre än vad som rekommenderas. Sitter linserna i längre får hornhinnan syrebrist vilket leder till röda ögon och ökad infektionsrisk.
  • Gå på dina årliga synundersökningar. Vid varje kontroll undersöks om ögat är friskt eller om det finns några begynnande problem som kan förhindras innan skadorna blir permanenta.

Källa: Lensway


Helt ny app skyddar dig och dina barns ögon!

shutterstock_354044015

Appen Samsung Safety Screen är utvecklad för att hjälpa användare, framförallt unga barn, att hålla sina mobiler och tablets på idealt synavstånd. På så vis skyddas ögonen.

Appen utnyttjar en avancerad programvara för ansiktsigenkänning och känner på så sätt av när enheten hålls för nära ögat, då dyker en liten animation upp och stänger ner skärmen. Upplåsning sker först när enheten hålls på lägsta rekommenderade säkerhetsavstånd. Appen går att ladda ner gratis här i Google Play store och fungerar för samtliga Android-enheter. Appen körs i bakgrunden på din mobila enhet och kan även lösenordskyddas av dig som förälder.

Samsung-Safety-Screen-1

Samsung hänvisar till  The vision Council som menar att det finns en ökning av närsynthet vilket forskare anser beror på en blandning av genetiska och miljömässiga faktorer. Några av dessa faktorer anses vara för kort avstånd till digitala enheter samt en minskning av naturligt ljus genom utomhusaktiviteter. Barnens ögon kan även bli trötta av för lång användning av till exempel mobiler och tablets.


Stockholm ändrar sig om glasögonbidrag till barn

Tack vare massmedial påtryckning kommer Stockholm att ändra sig och ge glasögonbidrag till barn och ungdomar.

Organisationen Majblomman informerade tidigare i månaden om att Stockholms läns landsting inte ger några former av bidrag till barn och ungdomar för deras synproblem. Vi, liksom andra medier fångade upp det och undrade varför det är så stora skillnader var man bor. De styrande allianspartierna i Stockholms läns landsting tog tag i frågan och är överens om att de måste förbättra denna bidragsdel för sina invånare.

Dock kommer ett införande att ske tidigast  2014 och enligt Stig Nyman (KD), vill allianspartierna att Stockholm ska ge bäst bidrag i landet. Det ska bli intressant att se och följa hur det kommer att se ut. De kommer idag att lägga med denna utgift i budgeten inför 2014.

Det är även intressant hur viktigt det är att vi som arbetar i media lyfter fram samhällsviktiga frågor och att en debatt på högre nivå sker.

Läs gärna vårt tidigare blogginlägg om glasögonbidrag till barn


Skillnader på barns medicinska problem

Landstingen betraktar synfel och synnedsättningar olika om man jämför med barn med hörselproblem eller är hörselskadade. Barn som hör dåligt är berättigade till att få hörapparat som finansieras helt av staten. De barnen har möjlighet att kunna vara med och följa skolundervisning och kunna delta med sina vänner på fritiden.

Synfel hos barn är egentligen också ett medicinskt problem, framför allt när barnen börjar skolan. Blir synnedsättningen bestående fungerar glasögonen som vilket hjälpmedel som helst och bör då betraktas på samma sätt som en hörapparat? Trots detta ser landstingen olika på barn möjligheter att kunna delta och vara aktiv i sin vardag, i skolan och på fritiden. De som har mycket begränsad ekonomi har inte möjlighet att ge sina barn samma chans som andra familjer har.

Fattiga familjer behöver ha ekonomisk hjälp till att köpa glasögon till sina barn. Vissa barn kan behöva vänta upp till ett år innan inköp kan göras. Synen blir sämre i och med att ögonen ansträngs och problemen kan bli bestående. Vissa landsting ger bidrag med ett par hundralappar till varje barn medan stockholmsbarnen blir helt utan.

Årets Majblomma sätter fokus på barns behov av glasögon, läs mer i den här artikeln. Tycker du att glasögon till barn bör subventioneras? Kanske även för vuxna?