Mentalt gym för män

På Sveriges första mentala gym för män ligger fokus på att utmana sig själv och sin person snarare än sin muskelmassa.

Det mentala gymmet Rise Studios erbjuder kurser inom yoga, meditation, fokuserad andning och gruppsamtal. Medlemmarna är män i alla åldrar och med olika erfarenheter, men med det gemensamma att de vill arbete med sin personliga utveckling.

Att man endast riktar sig till män är för att grundarna vill skapa en plattform där män konkret ska kunna jobbar med sin personliga utveckling i en trygg och positiv miljö, något som de tycker saknas idag.

– Mycket i samhället tyder på att vi män behöver fokusera mer på att träna vårt sinne och hur vi agerar som människor, snarare än att bara bygga muskler, säger Olof Mattson, en av medgrundarna.

Rise Studios är grundat av Emil Åstrand, Pontus Levén och Olof Mattson och håller till vid Avenyn i Göteborg.


Män kan också få bröstcancer

shutterstock_129189023

Visste du att ett 40-tal män om året drabbas av bröstcancer? Tidigare har man använt sig av samma behandlingsmetoder som för kvinnor men nu ska ett forskarlag undersöka om inte behandlingsmetoderna ska ses över eftersom mäns förutsättningar kan skilja sig från kvinnors.

Det rapporterar bland annat Vetenskapsradion. Anledningen till att man använder samma behandlingsmetod tros vara att det är så pass få män som drabbas av bröstcancer och att man därför inte har forskat särskilt mycket om just detta.

Ett fyrtiotal män drabbas varje år av bröstcancer.

Studien som nu påbörjas kommer att bli omfattande där man samlar en stor mängd material och data från män som drabbats av bröstcancer. Det är såväl äldre data och prover som från patienter som genomgår behandling just nu. Målet är att hitta behandlingsmetoder som är specifika för män.

Till Vetenskapsradion säger onkolog Barbro Linderholm som även är en av deltagarna i studien att ”det är lika många män som får bröstcancer varje år som till exempel kronisk leukemi och varje patient har ju rätt att få så bra och optimal behandling som möjligt.

Man vill också öka kunskapen och medvetenheten om att även män kan drabbas av bröstcancer. Är du man och upptäcker en knöl vid bröstet? Ta kontakt med din vårdmottagning!

Sjukdomstecken
Knöl i bröstet är det vanligaste symtomet. Andra symtom kan vara:

  • Knöl i armhålan
  • Förstorat och hårt bröst
  • Hudrodnad och ”apelsinhud”
  • Indragningar i huden
  • Blod eller vätska från bröstvårtan.

(Källa: Cancerfonden.se)

Mer läsning: