Så ser våra matvanor ut i framtiden

shutterstock_322905248

Framtidens mat är spådd och stämmer det så knaprar vi snart på insekter och grisöron och tycker att det är hur självklart som helst. Smaken kommer inte längre vara avgörande i framtiden, större fokus kommer istället att läggas på nyttighet för kroppen och hållbart tänkande.

Det är analysföretaget Kairos Future som har siat in i framtiden om hur våra matvanor kommer att se ut framöver. Genom intervjuer med människor runt om i världen verkar det som att det kommer ske en del förändringar när det gäller hur vi äter, lagar och handlar mat i framtiden skriver SVT.

En sak som vi redan har börjat se är insekter som mat och det spås bli allt vanligare i framtiden, inte minst som proteinkälla. Det kommer också bli ännu viktigare att ta tillvara på djurens alla kroppsdelar, vilket betyder att grisöron, knäsenor och kycklinghalsar kan bli sådant som vi placerar på tallriken.

Matinköpen med att få matkassen levererad till dörren kommer också att utvecklas och kanske får vi se drönare som lämnar av maten så småningom.

Vad har du för tankar om framtidens mat? Berätta gärna!


Fler personer ser fram emot att bli äldre

Det kan låta märkligt för vissa, men 4 av 5 äldre ser fram emot sin ålderdom. Framtidens pensionärer har stor optimism och har höga förväntningar över sitt framtida pensionärsliv.

Man har tagit fram en ny rapport där nöjdheten med livet blir större efter att man har fyllt 47 år och 82% ser sitt framtida pensionärsliv som positivt och trevligt. Dessvärre är det närmare två tredjedelar som inte litar på att äldreomsorgen kommer att kunna ta hand om dem när de behöver det. Rapporten är omfattande och har gjorts av Kairos Future i nära samarbete med SEB, SPV, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Apoteket Hjärtat, Pensionsmyndigheten och Friskis och Svettis.

I rapporten har man undersökt tre olika ålderskategorier; rekordgenerationen (58-67 år), anhöriggenerationen (30-55 år) och de som är pensionärer idag (65-75 år). Vi kommer härnedan göra en snabb sammanfattning från de olika företagen och organisationerna vad de anser var viktigt som kom fram genom den omfattande undersökningen.

SEB tycker att det är glädjande att se att Rekordgenerationen och dess anhöriga har höga förväntningar inför seniorlivet, men att de samtidigt signalerar en oro för att samhället inte kan leverera pensioner på välfärdstjänster på önskad nivå. Att deras utmaning är att försöka lösa hur man ska skapa ett välfärdssystem där offentliga och individuella insatser kan kombineras för att möta de höga förväntningar som finns (Jens Magnusson, välfärdsekonom SEB)

Friskis & Svettis tycker att deras äldre medlemmar tränar bredare och mer nyfiket än någonsin tidigare. Att vi inte klättrar neråt vid 50 års ålder utan att vi fortsätter att vilja vara aktiv, leva och uppleva (Anna Iwarsson, generalsekreterare Friskis & Svettis)

Pensionsmyndigheten säger att det finns fler pensionärer som i efterhand säger att de skulle arbeta längre än de som skulle ha velat arbeta kortare. Många blivande pensionärer oroar sig för att pensionen inte kommer att räcka till. Många förbereder sig inför pensionen genom att träna och hålla sig i trim fysiskt och psykiskt men ser även sin konsumtion och var de kan spara in pengar (Paul Larsson, chef kundmötesavdelningen Pensionsmyndigheten).

SPV, Statens tjänstepensionsverk, säger att 54% av personerna i ”rekordgenerationen” anser att de inte fått tillräcklig information för att kunna planera för sin pension. Att det fortfarande finns stora behov för branschen att göra informationen enklare och mer tillgänglig (Ann-Christin Nykvist, generaldirektör SPV).

Micasa Fastigheter, säger att bostaden är mycket viktigare för äldres trygghet än många tror. Att kunna ha möjlighet att kunna bo kvar hemma är viktigt för de äldre. Därför täcker Micasa se över och utveckla ett boende som håller över tid, när det gäller tillgänglighet, standard och service (Anders Nordstran, VD Micasa Fastigheter).

Det mest intressanta i undersökningen är dock de tre paradoxer som man sett:

  1. Att pensionärslivet är positivt och trevligt och är som förväntat. Men att de i efterhand gärna skulle ha arbetat längre.
  2. Att vi säger att vi är friskare än någonsin samtidigt som 60% i Rekordgenerationen medicinera sig regelbundet.
  3. Att det är viktigt att vara oberoende andra, men att den största oron är att inte kunna ta hand om sig själv.

En hel sammanfattning av undersökningen finns att läsa här