Är du orolig att dina journaler kommer på villovägar?

Datainspektionen riktade tidigare i år skarp kritik mot Sveriges vårdgivare och hur de hanterar patientjournaler.

Vi skrev om detta i den här artikeln. I ett antal uppmärksammade fall har även bland annat Sverige radios Ekot rapporterat om dålig hantering av sjukhusjournaler och privatpersoner har riktat skarp kritik mot hur deras journaler har hanterats.

En viktig aspekt är möjligheten att spärra sin journal, vilket kan bli aktuellt om man blir behandlad på olika vårdinrättningar men inte vill att uppgifterna efter avslutad behandling ska finnas tillgängliga. Så kallad ”sammanhållen journalföring” innebär att olika vårdgivare kan komma åt dina journaluppgifter. Det hände exempelvis Yvonne, som du kan läsa mer om här. Hon upptäckte att över 50 personer hade varit inne och sett hennes journal. När Yvonne undersökte det hela närmre upptäckte hon den inte helt kända möjligheten att spärra sin journal.

Vi på Redaktionen tror och tycker att det är viktigt att vårdtagarna i Sverige känner förtroende för sjukvården. Därför hoppas vi att Datainspektionens invändningar nu påverkar vårdgivare att förbättra data- och patientsäkerheten inom svensk sjukvård då det enligt Datainspektionen har funnits brister under flera år på den här fronten.

Har du upplevt något liknande? Har du kanske rentav spärrat din journal? Kommentera gärna här eller på Facebook. Veckans fråga ”är du orolig att dina patientuppgifter kan komma på villovägar” besvarar du här!

Vad tycker du?