Hör upp och sök hjälp!

Att höra dåligt är varken kul för den som är drabbad eller omgivningen. Är det kanske dags att kolla hur det står till med hörseln?

Klagar dina närstående på att du säger ”va?” hela tiden? Tycker du å andra sidan att alla har börjat tala lågt, mumlande och otydligt? Då kanske det är dags att undersöka hur det står till med hörseln, och det kan du faktiskt göra digitalt. På horseltestaren.se finns Hörselskadades riksförbunds enkla självtest. Där prövas förmågan att höra vad någon säger i en bullrig miljö. Hörseltestet tar bara några minuter och ger dig en indikation på hur du hör – normalt eller sämre än normalt. Beroende på resultatet kan du boka tid för en grundligare hörselundersökning hos audionom.

Är inte det något av det bästa du har hört idag? 😉