Värme påverkar honungens egenskaper

En sked honung lindrar halsont och hjälper till att döda bakterier, men visste du att för hög temperatur kan göra att honungen tappar sina goda egenskaper?

Det är vid omkring 40 graders värme som honung kan börja förlora en del av sina antibakteriella egenskaper. Hur stark värmen är och hur lång tid honungen exponeras för den har stor betydelse. Med högre temperatur räcker det med en kortare tid för att honungen ska bli mindre nyttig.

Den som i förkylningstider vill använda det naturliga sötningsmedlet som medicin bör därför låta en tesked kall eller rumstempererad honung långsamt smälta i munnen. Flera studier påvisar att detta är att föredra framför hostmedicin till sjuka barn.