Världsaidsdagen 2011

Under första halvåret 2011 anmäldes 237 fall av hivinfektion till Smittskyddsinstitutet. Det är fortfarande viktigt att sprida kunskap om sjukdomen och framför allt, hur man kan försöka skydda sig. Ett enkelt sätt: använd kondom vid samlag.

Den första december varje år uppmärksammas Hiv och Aids genom Världsaidsdagen. Runt om i världen, och i Sverige, sker olika tillställningar och event för att öka kunskapen kring Hiv och Aids. Det är för att markera Världsaidsdagen som texten i det här blogginlägget är röd precis som röda bandet, symbolen för Hiv/Aids.

Aids är en infektionssjukdom och orsakas av viruset Humant Immunbrist Virus. Smittan överförs via blod och kroppsvätskor. Det finns inget vaccin mot sjukdomen, och inte heller något botemedel även om så kallade bromsmediciner, som saktar ner sjukdomsförloppet, framgångsrikt har ökat livslängden för många Hiv/Aids-patienter.

För att ta reda på om någon person har drabbats gör man ett blodprov och är man sexuellt aktiv är det alltid bra att någon gång, minst en gång, testat sig!

Vill du läsa om Hiv/Aids? I den här artikeln berättar vi mer. Vill du köpa det röda bandet som varit den internationella symbolen för aids sedan 1991? Bandet är en symbol för dem som lever med hiv eller är aidssjuka. Läs mer om röda bandet på www.worldsaidsday.org och du kan köpa det på många olika platser runtom i landet – men även via nätet på:

Noaks Ark
Hiv-Sverige

Vill du ställa frågor om könssjukdomar? Det kan du göra till vår duktiga läkare Anders Hallén här.