Ett viktigt inlägg: så donerar du bröstmjölk!

shutterstock_161184533

Att du kan donera blod och att det behövs vet nog de allra flesta men att behovet av donerad bröstmjölk också är stort och att du kan donera bröstmjölk är mindre känt. Det är viktigt att det inte blir en brist på donerad bröstmjölk och vi berättar hur du gör.

Ofta ges donerad bröstmjölk enbart under ett par dygn tills mammans egen bröstmjölk kommit igång ordentligt. För en del barn blir perioden då barnet behöver bankmjölk betydligt längre, till exempel om mamman är sjuk efter förlossningen. Bröstmjölk är den bästa möjliga näringen för spädbarn då den innehåller allt barnet behöver – minst 400 olika näringsämnen – inklusive hormoner och infektionsbekämpande komponenter som bröstmjölksersättning inte innehåller.

Bröstmjölk ges till svårt sjuka och förtidigt födda barn och för dessa barn finns ingen likvärdig näring att ge. Bröstmjölk är det som visat sig vara det bästa för det omogna eller sjuka barnet.

Hur blir jag bröstmjölksdonator?

Om du ammar och har mer bröstmjölk än vad ditt eget barn behöver kan du bli bröstmjölksdonator. Ta kontakt med din lokala bröstmjölksbank här för mer information. För att få donera bröstmjölk skall du vara frisk och du får inte:

  • röka eller snusa
  • använda alkohol
  • använda illegala droger
  • använda några läkemedel
  • ha mottagit blodtransfusion eller andra blodprodukter de senaste 12 månaderna
  • ha mottagit vävnads- eller organtransplantat de senaste 12 månaderna
  • ha genomgått piercing eller tatuering de senaste 12 månaderna (undantag örhängen)

Undantag kan göras i vissa fall, exempelvis för behandling med sköldkörtelhormon och insulin. Kontakta din lokala bröstmjölksbank för mer information. Eftersom näringssammansättningen i bröstmjölken ändrar sig allt eftersom barnet växer så är bröstmjölk som är donerad under de 3 första månaderna den som lämpar sig allra bäst för användning till de för tidigt födda barnen på neonatalavdelningarna.

Jag vill donera!

För att få donera bröstmjölk kommer du att få fylla i ett hälsoformulär som ska godkännas av den som är medicinskt ansvarig för den lokala bröstmjölksbanken. Alla bröstmjölksdonatorer screenas med blodprov avseende blodsmitta (exempelvis HIV och hepatit (gulsot)). På vissa sjukhus görs också en lungröntgen.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att man använder en elektrisk bröstpump. Om du blir bröstmjölksdonator får du oftast låna en sådan kostnadsfritt via din lokala bröstmjölksbank. Det bästa är att pumpa efter amningen då ditt barn är mätt och nöjt och du kan lägga barnet ifrån dig. Pumpningsråd, hygienföreskrifter, engångsbehållare och lokala hanteringsanvisningar delas ut av respektive bröstmjölksbank. Ekonomisk ersättning utgår till dig som bröstmjölksdonator. Denna ersättning är skattefri.

Den donerade bröstmjölken undersöks med bakterieodling innan den godkänns för användning. I Sverige pastöriseras (värmebehandlas) i princip all donerad bröstmjölk före användning. Detta görs för att i möjligaste mån avdöda eventuella virus och bakterier. Den donerade bröstmjölken förvaras nedfrusen och tas fram efter behov.  All donerad bröstmjölk genomgår en analys avseende näringsvärden för att man ska kunna ta fram den bäst lämpade bröstmjölken för varje enskilt barn.

Dela gärna det här blogginlägget så fler som vill har möjlighet att göra en insats. Läs mer på http://www.brostmjolkforlivet.se

 


Avgaser kan orsaka för tidig födsel


För gravida i storstäder kan en för tidig födsel bero på luftföroreningar. Det är en grupp Umeåforskare som har gjort en studie bland ett stort antal Stockholmsmammor där dessa samband har kunnat påvisas.

Det klassas som en för tidig födsel om den sker i graviditetsvecka 37 eller tidigare. I Sverige är det drygt sex procent av alla barn som föds för tidigt. Enligt forskarna kan avgaser och marknära ozon öka risken för att detta sker. Det kan det till och med vara mer riskfyllt än att röka som gravid.

Man vet ännu inte med säkerhet vad som ligger bakom riskökningen, men troligtvis beror det på att det marknära ozonet kan störa utvecklingen av moderkakan. Ytterligare kan avgaserna leda till att mamman får en infektion i luftvägarna och det kan i sin tur resultera i en för tidig förlossning.

För barnet kan en för tidig födsel innebära en ökad risk för astma och andra luftvägsproblem. Det ställer till det under uppväxten, i och med att de flesta fortfarande bor kvar i storstaden där den smutsiga luften är som värst.

Gravida kan inte heller hålla sig inomhus i nio månader, varför forskarna menar att den höga halten avgaser är en fråga för politikerna snarare än individen. Frisk luft är dock något som gynnar alla och något vi borde arbeta för, så vad sägs om att lämna bilen hemma i morgon? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och som med allt annat gäller det bara att börja någonstans!

Du kan även läsa Astmatiker sjukare av storstadsluft