Känner du dig osäker i din föräldrarroll

Känner du som jag att man inte alltid vet allt när någonting nytt sker i ditt liv – men vill ändå veta mer?

Nu ska Svenska Makalösa Föräldrar lansera sin portal foraldrakoll.se där lättillgänglig information för föräldrar ska finnas under ett och samma tak.

Här kommer man bland annat att finna information om hur man som förälder/-rar utvecklar privatekonomin eller vad man ska tänka på för att uppnå jämställt föräldraskap.

De kommer att belysa och fokusera på nedanstående rubriker där man som förälder kommer att hitta nyttig och grundläggande information tillsammans med länkar till sidor hos myndigheter, organisationer och företag där man kan finna mer specifik och fördjupad information om ämnet.

Innehållssidorna kommer att vara:

  • Vänta barn
  • Barnets ankomst
  • Vårdnad/umgänge
  • Privatekonomi
  • Arbete
  • Hälsa
  • Våld i nära relationer
  • Separation

Portalen släpps idag den 22 november med officiell tid 16:00 – så lägg sidan foraldrakoll.se på minnet och återkom senare i kväll!

Portalen är delfinansierad av Konsumentverket och drivs utan vinstintresse.

Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. De belyser, bevakar och driver frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen och dess barn.

/Daniel, webbredaktör


Satsar ert företag på rätt friskvård?

Friskvård för anställda är något som vi arbetstagare tar för givet ska finnas, men att lägga pengar på friskvård är inte samma sak som att det ger gott resultat för alla.

Företag, myndigheter och organisationer säger att de ”satsar” eller ”lägger ned pengar” på friskvård på sin personal. Men ofta har de inte riktig koll på vad det egentligen ger för varje anställd. Summan på friskvårdsbidraget skiljer sig stort beroende på var man arbetar och fler och fler nyanställda frågar på arbetsplatsintervjuerna om hur det nya företaget arbetar med friskvård – allt för att man ska må bra på sin arbetsplats.

I går kunde man läsa i SvD att många beslutsfattare på arbetsplatserna är överens om att någon summa ska investeras på sina anställda så att de tränar och håller sig friska, men att man sällan följer upp vad det konkreta resultatet blir eller hur man kan göra sin satsning ännu bättre. I slutändan leder det till att de anställda köper gymkort och att företaget köper in fruktkorgar till kontoret. Men vem tänker på att alla inte gillar att träna på gym? Jag personligen, gillar inte att svettas inne på träningslokalen med andra svettare – utan vill hellre promenera utomhus.

Allt som oftast glömmer man bort att friskvård även handlar om stressrelaterade åtgärder och inte bara om livsstil. I artikeln kan man läsa om andra vägar som företag valt att ta. Att man kan bekämpa hög arbetsbelastning och hög sjukfrånvaro med hjälp av samtalsstöd till alla anställda ihop med utvalda karriärcoacher, vilket lett till att många slapp att gå in i väggen och påbörja ett återhämtningsarbete. På ett annat företag satsade man även på ergonomi på arbetsplatsen, där sjukfrånvaron snabbt gick ned. Andra satsade på att företaget skulle delta i tävlingar inom Korpens regi eller att man satsar på bättre kost och ta in vällagad mat från cateringfirma. Att införa hälsopromenader för alla anställda två gånger i veckan, kan vara annat alternativ.

På dessa arbetsplatser som nämndes i artikeln gav det resultat – så det gäller för varje enskild arbetstagare att gå ihop med sina kollegor och ifrågasätta företagets friskvårdssatsning och kanske rent av att ge förslag på vad man tycker att företaget borde göra för de anställda i år. Ofta är det brist på engagemang och tid hos personalchefen som ligger till grund för att man väljer att köra vidare på samma bana år efter år och att summan på bidraget ligger kvar på samma nivå.

/ Daniel Erlandsson, webbredaktör