Världens snällaste björn visar vägen till en hälsosam livsstil!

Bamse-Inbjudani

Världens snällaste björn har tidigare hjälpt till med frågor som rör mobbning, cykelsäkerhet och nedskräpning. Nu kommer en ny specialtidning med fokus på livsstil. Vi berättar mer i bloggen! 

Det är Västra götalands-regionen som satsar på en specialtidning i samarbete med Bamse. Anledningen är att man vill förbättra och underlätta samtalet mellan personalen på barnavårdscentralen och familjer när det kommer till livsstilsfrågor.

Livsstilsfrågor som mat och motion kan många gånger vara ett känsligt ämne där det finns risk för att man som förälder känner sig utpekad eller får kritik för hur man lever. För att undvika fallgroparna och känslan av att peka finger har man för barn mellan fyra och sex år tagit fram Bamsetidningen som kommer att finnas på vårdcentraler, hos tandläkare, i förskolan och på andra platser.

Med hjälp av Bamse ska barnfamiljerna nu kunna möta frågan om hälsa och livsstil på ett öppnare sätt, bland annat kan man läsa om den skärmfria veckan när Bamse och hans vänner kommer förbi och visar saker man kan hitta på istället för att sitta framför datorn. Man har även med historien om Mini-Hopp och utflyktsdagen som handlar om vad man kan ha med sig att äta och dricka på utflykten.I tidningen får barnen även lära sig mer om vikten av sömn och vila, fakta om tänder och så ingår ett pussel om hälsa.

Vi på Redaktionen tycker det här är en himla bra idé eftersom det ger en annan ingångsvinkel på livsstilsfrågor och håller med ansvariga på Västra Göalandsregionen att man behöver följa upp och utvärdera om det är ett bra verktyg. Om det är det så kan man alltid hoppas att tidningen kan sprida sig runt om i landet och bli ett toppenverktyg för att poängtera vikten av en härligt hälsosam livsstil!

Nedan kan du se två filmklipp, ett från en äldre Bamsefilm och ett från den nya – vilket föredrar du?


Barnhälsovården fördelas jämlikt till alla grupper i samhället

Barnhälsovården klarar sitt mål att nå alla familjer med små barn oavsett bakgrund. Sårbara grupper, som BVC ska ge särskilt stöd till har inte mer kontakt med BVC än andra.

Barnhälsovård (BVC) ska erbjudas kostnadsfritt till alla småbarnsföräldrar i Sverige. I Barnhälsovårdsprogrammet finns hembesök, hälsokontroller hos sjuksköterska och läkare, vaccinationer och deltagande i föräldragrupp.

Thomas Wallby har i sin avhandling från Uppsalas universitet haft i uppdrag att se över om barnhälsovården klarar av sitt mål att nå alla familjer med små barn, oavsett bakgrund. Resultatet visar att grupper som invandrarfamiljer, familjer med låga inkomster, unga och ensamstående mödrar får lika mycket hjälp och stöd i form av sjuksköterskebesök, läkarbesök och vaccinationer som andra familjer.

BVC ska också ge extra stöd till familjer efter deras behov. Thomas har inte kunnat se att det är några grupper som skulle kunna tänkas behöva utökat stöd har mer kontakt med BVC än andra grupper. Utsatta grupper deltar dock i betydligt lägre grad BVC:s föräldragrupper, mer än välställda grupper.

Thomas tycker att det är bra att vården tar hand om alla, att alla får ta del av ett generellt medicinskt barnhälsoprogram, att det är lika för alla. Däremot har han inte granskat närmare varför de utsatta grupperna inte deltar mer i föräldragrupperna än andra. Kan det vara så att BVC inte har tillgängliggjort denna typ av information på rätt sätt eller känner personerna i dessa grupper att de inte tillhör ”normen” och att de ger ingenting att vara med på dessa föräldraträffar? Det är en fråga som barnhälsovården får fundera vidare på så att alla får följa med.

Undersökningen bygger på BVC:s kontakter med 25 000 barn födda 1998-2006, folkbokförda i Uppsala län.