Får man bättre hälsa genom att flytta till annan ort?

Genom att flytta från ett fattigt område till ett mindre fattigt område (utan att höja sin inkomst) leder till förbättrad hälsa, enligt en ny studie som publicerades i Science i fredags.

Vad var anledningen till att du flyttade till din nuvarande bostad?
Gissningsvis hade du en bra anledning till att du flyttade dit du bor idag. Oftast flyttar man på eget initiativ, för att få närmare arbetet, familj eller för att flytta dit arbetet finns.

På nittiotalet gjorde amerikanska forskare ett försök att låta slumpmässigt utvalda människor få bidrag för att flytta från de mest utsatta områdena till något bättre bostadsområden. I dagarna har resultatet nu studerats och man har kommit fram till:

Att även om de som via försöket fick flytta inte höjde sina inkomster kunde man notera att de hade bättre fysik och bättre hälsa.

Man har även tidigare dragit slutsatsen att flytt till rikare områden leder till minskad fetma och diabetes. Den stora slutsatsen som dessa forskare gemensamt har kommit fram till är att det bostadsområde man bor i har större inverkan på människors allmänna hälsa än låga inkomster och etnisk segregering som man tidigare trott.

Vi öppnar nu för möjligheten att kommentera direkt här på bloggen om varför du flyttade och om det påverkade din hälsa positivt på något sätt.

[Vi testar denna gång att kunna ha ett öppet forum kring denna fråga så vi kan få igång en diskussion. Vi utvärderar detta vid ett senare tillfälle och tar beslut om hur vi gör med öppenheten för framtiden – så håll som tidigare en trevlig ton i ditt svar/berättelse].


Fler personer ser fram emot att bli äldre

Det kan låta märkligt för vissa, men 4 av 5 äldre ser fram emot sin ålderdom. Framtidens pensionärer har stor optimism och har höga förväntningar över sitt framtida pensionärsliv.

Man har tagit fram en ny rapport där nöjdheten med livet blir större efter att man har fyllt 47 år och 82% ser sitt framtida pensionärsliv som positivt och trevligt. Dessvärre är det närmare två tredjedelar som inte litar på att äldreomsorgen kommer att kunna ta hand om dem när de behöver det. Rapporten är omfattande och har gjorts av Kairos Future i nära samarbete med SEB, SPV, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Apoteket Hjärtat, Pensionsmyndigheten och Friskis och Svettis.

I rapporten har man undersökt tre olika ålderskategorier; rekordgenerationen (58-67 år), anhöriggenerationen (30-55 år) och de som är pensionärer idag (65-75 år). Vi kommer härnedan göra en snabb sammanfattning från de olika företagen och organisationerna vad de anser var viktigt som kom fram genom den omfattande undersökningen.

SEB tycker att det är glädjande att se att Rekordgenerationen och dess anhöriga har höga förväntningar inför seniorlivet, men att de samtidigt signalerar en oro för att samhället inte kan leverera pensioner på välfärdstjänster på önskad nivå. Att deras utmaning är att försöka lösa hur man ska skapa ett välfärdssystem där offentliga och individuella insatser kan kombineras för att möta de höga förväntningar som finns (Jens Magnusson, välfärdsekonom SEB)

Friskis & Svettis tycker att deras äldre medlemmar tränar bredare och mer nyfiket än någonsin tidigare. Att vi inte klättrar neråt vid 50 års ålder utan att vi fortsätter att vilja vara aktiv, leva och uppleva (Anna Iwarsson, generalsekreterare Friskis & Svettis)

Pensionsmyndigheten säger att det finns fler pensionärer som i efterhand säger att de skulle arbeta längre än de som skulle ha velat arbeta kortare. Många blivande pensionärer oroar sig för att pensionen inte kommer att räcka till. Många förbereder sig inför pensionen genom att träna och hålla sig i trim fysiskt och psykiskt men ser även sin konsumtion och var de kan spara in pengar (Paul Larsson, chef kundmötesavdelningen Pensionsmyndigheten).

SPV, Statens tjänstepensionsverk, säger att 54% av personerna i ”rekordgenerationen” anser att de inte fått tillräcklig information för att kunna planera för sin pension. Att det fortfarande finns stora behov för branschen att göra informationen enklare och mer tillgänglig (Ann-Christin Nykvist, generaldirektör SPV).

Micasa Fastigheter, säger att bostaden är mycket viktigare för äldres trygghet än många tror. Att kunna ha möjlighet att kunna bo kvar hemma är viktigt för de äldre. Därför täcker Micasa se över och utveckla ett boende som håller över tid, när det gäller tillgänglighet, standard och service (Anders Nordstran, VD Micasa Fastigheter).

Det mest intressanta i undersökningen är dock de tre paradoxer som man sett:

  1. Att pensionärslivet är positivt och trevligt och är som förväntat. Men att de i efterhand gärna skulle ha arbetat längre.
  2. Att vi säger att vi är friskare än någonsin samtidigt som 60% i Rekordgenerationen medicinera sig regelbundet.
  3. Att det är viktigt att vara oberoende andra, men att den största oron är att inte kunna ta hand om sig själv.

En hel sammanfattning av undersökningen finns att läsa här