Omdubaravisste.se – Hemsida för blodcancerdrabbade

shutterstock_235481935

September är utnämnd till blodcancermånaden och som en satsning i det har Blodcancerförbundet tagit fram en hemsida för alla som är drabbade av blodcancer. På Omdubaravisste.se har de möjlighet att byta och dela med sig av sina erfarenheter.

Utgångspunkten för den interaktiva hemsidan Omdubaravisste.se är att det finns ett ökat behov av stöd och att komma i kontakt med personer som har upplevt samma sak, berättar Blodcancerförbundets ordförande Lise-Lott Eriksson till Dagens Medicin.

Förutom stöd och utbyte av erfarenheter kan blodcancerdrabbade få information och diskutera såväl existentiella frågor som vardagen. Den som önskar har också möjlighet att ställa frågor till en expertpanel.

Syftet med hemsidan är förstås att finnas där för personer som är drabbade av blodcancer, men är också ett sätt att öka medvetenheten hos allmänheten om konsekvenserna att diagnostiseras med en allvarlig sjukdom.