Stolt plagg för dig med psoriasis

Nu ska specialdesignade kläder hjälpa till att bryta fördomar om psoriasis och ge mod och stolthet åt de som bär plagget.

Plagget är en cape som är producerad av ekologisk ull som är luftigt och anpassad för att inte fastna i utslag på huden som kan ha orsakats av psoriasis. För att underlätta ytterligare för personer med psoriasis har man valt en färg där små hudflagor från psoriasis i hårbotten inte syns om de faller ned på axlar och skuldror.

Designen på capen har hämtat inspiration från berättelser från personer som själva lever med psoriasis. Dessa berättelser handlar bland annat om den okunskap, fördomar och förväntningar som omgivningen har. Capen kan bäras på olika vis för att ge bäraren möjligheten att själv kunna välja hur mycket hud hen vill exponera eller dölja, vilket ska stärka de som lever med sjukdomen.

Initiativet går under namnet Psoriasis Studios och kommer från läkemedelsbolaget Celgene som gav modeföretaget BITE Studios uppdraget att tolka psoriasis med utgångspunkt i berättelser från personer som själva lever med sjukdomen. BITE Studios har sedan haft som målsättning att skapa ett ”stolt plagg” som med sin design berättar en historia, väcker uppmärksamhet och samtidig är både funktionellt och har en hög estetisk nivå. Capen har fått namnet Psoriasis men ska självklart kunna bäras och tyckas om av alla.

Läs mer om Psoriasis Studios här