SMS + bilkörning = livsfara!

shutterstock_170914922

Alla vet riskerna, ändå erkänner var tredje bilförare att de någon gång har skickat iväg ett sms samtidigt som de kör. Det är en handling som kan innebära livsfara för dig och andra trafikanter.

För två år sedan, i december 2013, skärptes lagen om användning av mobiltelefon under bilkörning. Syftet är gott, men dessvärre är lagen svår att tillämpa i praktiken, skriver Sveriges Radio Stockholm.

Enligt en SIFO-undersökning som däcktillverkaren Michelin låtit beställa, svarade vare tredje förare bland 1300 slumpmässigt utvalda att de hade SMS:at under bilkörning. Män i åldern 30-50 år var de värsta SMS-bovarna. Undersökningen visade visserligen att de flesta anser det olämpligt, men att ett SMS då och då ändå händer.

Handlingen i sig är liten, men den kan få ödesdigra konsekvenser i form av allvarliga skador och i värsta fall död. Ingen vill ha det på sitt samvete och inget sms i hela världen kan vara värt den risken. Man kan heller aldrig veta hur andra trafikanter agerar. Ha alltid i minnet att fokus ska vara på körningen och inte på mobilen!

Tycker du att vi ska skärpa lagen ytterligare eller har du några andra förslag på hur vi kan förhindra mobilanvändning när man kör? Kommentera gärna här i bloggen eller på vår Facebooksida.


Ta det lugnt på vägarna


Vi har redan nämnt det ostadiga aprilvädret med regn, snö och sol om vartannat, men det är värt att uppmärksamma en extra gång. Särskilt med tanke på att många planerar att ge sig ut på vägarna för att fira påsk på annat håll.

Påskhelgen är en av de farligaste och mest olycksdrabbade under hela året. Stress att komma fram i tid och utnyttja sin lediga tid till fullo är en vanlig orsak till att olyckorna sker. Konsekvenserna vid en olycka blir svåra eftersom det ofta är många passagerare i bilen, säger Lennart Helsing från Trafikverket till Dagens Nyheter.

Polisen ska sätta in extra resurser i hela landet, men det hänger trots allt på förarens förmåga att anpassa sig till väderlek och trafikregler för att öka säkerheten i trafiken. Mest skadedrabbade verkar personer under 25 år vara, något som kan förklaras med oerfarenhet och dålig insikt om sig själv som bilförare.

För att få en säkrare bilresa kan du tänka på att:

• Inte dricka alkohol nära inpå körningen
• Packa bilen smart så att inte sikten skyms
• Använda bilbälte, läs även Ta säkerheten i bilen på allvar
• Vara utvilad och ta pauser med jämna mellanrum
• Hålla avstånd till bilen framför
• Rätta dig efter trafikregler och hastighet
• Välja säkra vägar, dvs. de med hastighetskameror och större vägar med mitträcken

Nu har vi kommit med goda råd till bilföraren, men vad gör man som utomstående om man blir vittne till en bilolycka? För de allra flesta är det en ovanlig – och fruktansvärd – situation, men den som är först på plats kan göra en stor insats och rädda liv. Läs Svensk Flygambulans checklista
för hur du ska agera om du är först framme vid olycksplatsen.

Se nu till att köra försiktigt och ta hänsyn till andra trafikanter så får vi alla ett roligare påskfirande!