Gör film och lär sig källkritik

När vi använder och vistas mycket på nätet blir det allt viktigare att ha koll på källkritiken. Det tycker man även på förskolan Snömannen på Hertsön i Luleå, där barnen får lära sig källkritik genom att göra egna filmer.

Att kolla på film och videoklipp på nätet är populärt bland barn och många små barn är ofta benägna att tro att det som händer på film också är verklighet. Men om barnen själva får göra film så får de en förståelse för vad som sker bakom kameran och att allt som händer framför den inte behöver vara sant. Det menar mediapedagogen Ylva Hedkvist Hansen som är den som står bakom initiativet på förskolan, rapporterar SVT nyheter.

Barnen, som är 4 år, väljer en figur eller tillverkar en egen i lera. Därefter rör de på figurerna framför kameran och fotograferar. På så vis lär sig barnen att producera film och inte bara konsumerar den.

För att finansiera projektet har förskolan sökt pengar hos Svenska Filminstitutet och utrustning har de fått låna från Filmpool Nord.