Minska stressen – ta en mikropaus!

Koppla bort omgivningen och ta en mikropaus. Det kan vara guld värt en stressig arbetsdag.

Ibland kan det kännas som att arbetsuppgifterna hopar sig och då är det än viktigare att ta en kort paus för att samla energi och fokus. Tidningen Topphälsa ger några tips på mikropauser för att minska stressen under arbetsdagen:

+ Lyssna på vitt brus – ljud som bara innehåller frekvenser med samma energi. Leta efter en app med havsljus, regndropp eller andra naturljud.

+ Stäng ute alla ljud med ett par hörselkåpor. Starka ljud ger stresspåslag, lågintensivt buller gör oss trötta.

+ Res dig från skrivbordet och ta kaffepausen i förrådet, vid skrivaren eller på balkongen.

+ Stretcha! Res på dig, sträck ut hela kroppen, gapa stort. Då får du igång cirkulationen.

+ Släpp luren! Att kolla Facebook i mobilen på kafferasten skäl energi och ger ingen återhämtning.

+ Andas lugnt genom näsan. Tre-fyra andetag räcker för att kroppen ska börja aktivera sitt antistress-system.


Varannan kvinna känner sig ofta trött och har svårt att somna om kvällen

Sover du dåligt om nätterna?

Känner du dig trött eller har svårt att somna om kvällen?
Du är i så fall inte ensam. Hälften av alla anställda kvinnor känner sig ofta trötta och tre av tio kvinnor sover oroligt eller har svårt att sova på kvällarna. Ju äldre du blir desto vanligare är sömnsvårigheterna.

Vi har tagit del av hälsoföretaget Previas nya undersökning där de har kartlagt hälsan och arbetsmiljön hos drygt 50 000 personer i hela landet under 2009 till 2011.

Om man har regelbunden sömnstörning så blir kroppen betydligt mer mottaglig för vanliga infektioner som förkylning och influensa. Är den mer långvarig så ökar risken för att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och depression.

Man brukar därför säga att sömnsvårigheter är ett folkhälsoproblem. Att trötthet och sömnbrist ofta ingår i en ond cirkel som inte allt för sällan leder till utbrändhet.

Därför ger vi tips till din arbetsgivare och till dig som lider av sömnbrist!

Tips till din arbetsgivare som vill ge dig bättre sömn:
1. Prata om stress. Ofta bidrar stress på jobbet till sömnsvårigheter. Att sätta ord på problemet är ett första steg mot en lösning.
2. Inflytande över arbetssituationen. Anställda som har makt över sina egna arbetsuppgifter upplever mindre stress.
3. Sömnskola. Erbjud anställda med sömnproblem professionellt stöd och möjligheter att lära sig mer om hur de själva kan förbättra sin sömn.

Tips till dig som lider av sömnbrist!
1. Goda vanor. Se till att varva ner i god tid innan du går och lägger dig. Sov på regelbundna tider och sikta på sju timmars sömn varje natt.
2. Skapa en bättre sovmiljö. Se till att ha mörkt och svalt i sovrummet. Pröva öronproppar om du lätt störs av ljud.
3. Motionera. Rör på dig mycket, gärna utomhus. Nu under den mörka tiden gäller det att ta vara på de få ljusa timmarna.
4. Dra ned på dina krav. Du kanske behöver minska dina ambitioner för att undvika stress över arbete, familjeliv och andra engagemang.
5. Ta din sömnbrist på allvar. En kort period av sömnsvårigheter är inte farlig, men om problemen blir långvariga behöver du ta hjälp. Kontakta din vårdcentral eller din arbetsgivare som i sådant fall kan koppla in företagshälsan.

Tänk på att alla i din närhet inklusive du själv tjänar på att du kan sova och få vara utvilad!

/ Daniel, webbredaktör

Tips på läsbara artiklar:


Känner du dig osäker i din föräldrarroll

Känner du som jag att man inte alltid vet allt när någonting nytt sker i ditt liv – men vill ändå veta mer?

Nu ska Svenska Makalösa Föräldrar lansera sin portal foraldrakoll.se där lättillgänglig information för föräldrar ska finnas under ett och samma tak.

Här kommer man bland annat att finna information om hur man som förälder/-rar utvecklar privatekonomin eller vad man ska tänka på för att uppnå jämställt föräldraskap.

De kommer att belysa och fokusera på nedanstående rubriker där man som förälder kommer att hitta nyttig och grundläggande information tillsammans med länkar till sidor hos myndigheter, organisationer och företag där man kan finna mer specifik och fördjupad information om ämnet.

Innehållssidorna kommer att vara:

  • Vänta barn
  • Barnets ankomst
  • Vårdnad/umgänge
  • Privatekonomi
  • Arbete
  • Hälsa
  • Våld i nära relationer
  • Separation

Portalen släpps idag den 22 november med officiell tid 16:00 – så lägg sidan foraldrakoll.se på minnet och återkom senare i kväll!

Portalen är delfinansierad av Konsumentverket och drivs utan vinstintresse.

Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. De belyser, bevakar och driver frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen och dess barn.

/Daniel, webbredaktör


Hälften av alla anställda känner sig inte uppskattade på jobbet

51 procent av svenskarna känner sig inte uppskattad av sin arbetsgivare enligt en ny undersökning.

En tredjedel tänker ofta på att byta arbetsplats och två tredjedelar planerar att söka sig till en ny arbetsgivare inom de närmaste tolv månaderna, enligt den årliga undersökningen gjord av Kelly Global Workforce Index.

Främst är det personer mellan 31 och 48 år som är mest bytesbenägna. I denna grupp vill 71 procent byta arbetsplats inom tolv månader. De yngre (19-30) och de äldre (49-66 år) är inte lika benägna (66 procent). De flesta ser möjligheten att kunna överträffa sig själv och utvecklas som person som gör att arbetet känns meningsfullt. Det är bara fyra av tio personer som känner att de har ett meningsfullt arbete idag.

Undersökningen är gjord i 30 länder och omfattar 170 000 personer, varav 1200 svenskar.

Sedan är det alltid intressant att se hur många av dessa personer som verkligen byter arbetsplats. För det finns alltid andra aspekter som gör att man stannar kvar på sin arbetsplats som exempelvis trygghetsfaktorer med att man har fast tjänst och att man gillar sina arbetskollegor.