Apoteken i glesbygden riskeras stängas 2013

Mindre apotek ute i glesbygden har inte tillräckligt god lönsamhet och riskeras att fasas ut när aktörerna ser över sin verksamhet.

Apoteksmonopolet skapade många nya aktörer. I storstäderna har vi sett att fler apotek uppkommit medan på landsbygden har vi endast sett att logotyper och inredning har bytts ut.

Innan omregleringen gjordes fanns det många funderingar över vad som händer med apoteksverksamheten i glesbygdsområden. Frågor gällande konkurrens, lönsamhet och diskussioner kring utfasning av apotek. De allra flesta röster sa att apoteksverksamheten i glesbygden inte skulle förändras. Snarare att det skulle uppkomma fler apotek och att valmöjligheten skulle bli större samt att hårdare konkurrens och tuffare prissättning skulle gynna oss konsumenter. Dock var det nog bara tomma ord och lösa argument för att man skulle kunna få igenom omregleringen.

Nu har två år snart gått och apotekskedjorna börjar se över sin lönsamhet i verksamheten. Det har då visat sig att flertalet glesbygdsapotek har dålig lönsamhet. Två av de viktigaste orsakerna är att vårdcentraler stängs och flyttas till större samhällen samt att kundunderlaget är för litet för att kunna hålla apoteken i drift.

Apotekskedjorna diskuterar nu med regeringen, att man vill se en förändring där glesbygdsapoteken behöver få en särskild ersättning, som täcker upp och kan hålla dessa apotek öppna och tillgängliga för alla närboende. Om apoteken stängs igen försvinner även viktig samhällsfunktion för de boende, är en av kedjornas viktigaste argument.

Vi på DOKTORN.com tycker att det känns trist att man inte har insett det bittra läget förrän nu i efterhand och hoppas att alla glesbygdsapotek får finnas kvar, med eller utan ersättning från staten. Apotekskedjorna har ändå valt att ta över dessa apotek och velat driva de vidare i egen regi.

Säkerligen påverkar det dig negativt att ha inte längre få ha kvar ditt närliggande apotek utan istället behöva åka bil till nästa apotek ett par mil bort. 


Får du ut din medicin i tid?

Har du stött på att ditt apotek inte har just ditt läkemedel inne när du behöver det? Du är visst inte ensam. Över hundratusen svenskar är drabbade varje månad av samma problem som du.

Apoteken har visserligen inga krav på sig att lagerhålla all medicin men att du som kund skall kunna hämta ut din vara inom 24 timmar är det sagt. Trots att apoteken är flera sedan monopolet släpptes fritt är det samma antal recept och mediciner som tidigare. Dessa skall dock fördelas ut till fler apotek runt om i landet och därför minskar tillgången på ditt apotek.

Bor man i ett större samhälle, stad eller område är det oftast inte långt bort till ett annat apotek. I mindre orter och samhällen finns det kanske bara ett enda och de andra alternativen är otillgängliga. Apoteken känner till att just du inte är den enda som är missnöjd med utbudet, men att de inte kan påverka allt själva utan att det finns andra hinder på vägen. Dessa hinder kan du läsa i den här artikeln. Läkemedelverkets inspektionsenhet har fått in så pass många tillsynsärenden att de kommer att granska apoteken närmare framöver. Dock tror de att många ärenden kommer att landa under ”beaktningsvärda skäl” och att apoteken formellt sett inte ha brutit mot några regler så frågan är vad det i slutändan kommer att innebära för oss som kund.

Vi som behöver få ut våra regelbundna läkemedel får med andra ord försöka att vara ute i god tid för beställning eller orka ta oss till andra näliggande apotek. Eller har ni några andra förslag som man kan göra? Hur brukar ni göra när ni ska köpa era receptbelagda preparat? Behöver ni vara ute i särskild god tid för att vara säkra?