Hjälp miljön – så tar du hand om dina överblivna läkemedel


Ajabaja, av de 1500 ton överblivna läkemedel som slängs och förstörs i Sverige så hamnar 250 ton i våra avlopp eller hushållssopor. Vi berättar hur du tar hand om dina överblivna läkemedel på rätt sätt!

Det är många hälso-, säkerhets- och miljöaspekter som ska hållas i åtanke vid all läkemedelshantering. Det är där du kan göra en insats. Om du ser till att lämna alla dina gamla läkemedel på valfritt apotek är vi en god bit på väg. Förutom att det främjar miljön bidrar du också till att minska risken att läkemedel hamnar på villovägar och exempelvis utsätter barn och djur för fara.

VIKTIGT: Du får absolut inte slänga överblivna mediciner bland vanliga sopor eller i toaletten eftersom det skadar naturen!

Läkemedelsverkets tips och råd för att minska mängden läkemedel som når miljön:

  • hämta bara ut de läkemedel du behöver
  • spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
  • lämna in överblivna läkemedel till apoteket
  • förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
  • lämna läkemedelsplåster, t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket
  • sortera och lämna tomma förpackningar som andra förpackningar

Alla som visste sedan tidigare att överblivna läkemedel ska lämnas till apotek – bra där! Se nu till att sprida denna kunskap vidare så att alla dina vänner och bekanta gör samma sak. Du kan lämna alla typer av läkemedel, receptbelagda som receptfria.

Apoteken tillhandahåller särskilda påsar för ändamålet, men det går bra att lämna i en vanlig genomskinlig påse också. Du behöver inte ens köa, ge bara påsen till någon i personalen. Så enkelt är det alltså att göra en miljöinsats!

Läs mer om vad som händer med överblivna läkemedel här


Överblivna läkemedel lämnas till apotek!

shutterstock_325226648
Släng inte dina överblivna läkemedel i hushållssoporna och spola inte ner dem i toaletten – lämna in allt på närmaste apotek!

Det är många hälso-, säkerhets- och miljöaspekter som ska hållas i åtanke vid all läkemedelshantering. Det är där du kan göra en insats. Om du ser till att lämna alla dina gamla läkemedel på valfritt apotek är vi en god bit på väg.

Förutom att det främjar miljön bidrar du också till att minska risken att läkemedel hamnar på villovägar och exempelvis utsätter barn och djur för fara.

Du får absolut inte slänga överblivna mediciner bland vanliga sopor eller i toaletten eftersom det skadar naturen!

Alla som visste sedan tidigare att överblivna läkemedel ska lämnas till apotek – bra där! Se nu till att sprida denna kunskap vidare så att alla dina vänner och bekanta gör samma sak. Apoteken tillhandahåller påsar för ändamålet och du kan lämna alla typer av läkemedel, receptbelagda som receptfria.


Nobelpriset i medicin går till läkemedel mot parasiter

shutterstock_53135455

Nu börjar vinnarna av årets Nobelpris tillkännages och Nobelpriset i medicin går till tre forskare vars upptäckter har möjliggjort för mänskligheten att bekämpa parasiter och malaria.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 går med en gemensam hälft till William C. Campbell och Satoshi Ōmura för deras upptäckter rörande en ny terapi mot infektioner orsakade av parasitmaskar. Den andra hälften av Nobelpriset går till Youyou Tu för hennes upptäckter rörande en ny terapi mot malaria, skriver Nobelförsamlingen i ett pressmeddelande.

Campbell och Omura upptäckte ett nytt läkemedel, Avermectin. En vidareutvecklad form av läkemedlet har radikalt minskat förekomsten av flodblindhet och lymfatisk filariasis. Därtill har det även visat sig vara effektiv mot en rad andra parasitsjukdomar. Youyou Tu upptäckte Artemisinin, ett läkemedel som avsevärt sänkt dödligheten för patienter som lider av malaria. Hon är för övrigt den tolfte kvinnan att vinna Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Parasitsjukdomarna är ett globalt hälsoproblem som årligen kräver hundratals miljoner liv. Infektioner orsakade av parasitmaskar slår främst till mot människor i fattiga länder, men tack vare upptäckterna av Avermectin och Artemisinin har behandlingen av de förödande parasitsjukdomarna revolutionerats. Det globala genomslaget av upptäckterna samt deras nytta för mänskligheten är gigantiska och har bidragit till stora vinster i form av minskat lidande och förbättrad global hälsa.

Fakta malaria

Orsak. Malaria sprids via malariamyggor och orsakas av encelliga parasiter, som infekterar de röda blodcellerna.

Symtom. Infektionen ger upphov till feberattacker. Andra symtom kan vara illamående, huvudvärk och muskelvärk. I vissa fall kan malaria även leda till svåra organskador som kan ha dödlig utgång.

Diagnos och behandling. Diagnos ställs genom mikroskopisk fynd av malariaplasmodier i blod eller antikroppar mot malaria. Det finns flera mycket effektiva läkemedel mot malaria, däribland det traditionella klorokin och kinin. Artemisinin tillhär däremot en ny klass malarialäkemedel och är unik genom att den avdödar malariaparasiten på ett tidigt stadium. Det gör Artemisinin till den mest effektiva behandlingen för svåra former av malaria.

Campbell  Omura Tu

Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin år 2015. Från vänster: William C. Campbell, Satoshi Ōmura och Youyou Tu.

Bli fadder – till en mört!

shutterstock_127219310

För att fler ska börja lämna in sina överblivna läkemedel på apotek, finns en sajt där du kan bli fadder åt en mört och dela detta på Facebook. Nej, det är inte ett skämt – utan helt sant!!

I Apotek Hjärtats nya kampanj har mörten en huvudroll som budskapsbärare. Mörten är en utsatt fiskart vars fortplantning störs av läkemedel så till den grad att den kan bli tvåkönad. På sajten där du kan bli fadder åt en mört finns också ett räkneverk som visar hur mycket läkemedel som kunderna lämnar in i våra apotek.

– För några decennier sedan slängde ju många sina burkar och flaskor i naturen. I dag är det självklart att panta i butiken och slänga glasflaskorna i återvinningen. Vi vill bidra till en liknande förändring men vi behöver bli fler som hjälps åt, säger Annika Svedberg vid Apotek hjärtat. Egentligen är det ju rätt enkelt att ta med överblivna läkemedel till sitt apotek. Ta med en påse hem vid nästa apoteksbesök, samla ihop de mediciner du inte använder och lämna in påsen till oss på Hjärtat. Då gör du naturen en stor tjänst.

För att bli fadder åt en mört, gå in på http://www.apotekhjartat.se/mortfadder – nya stim släpps kontinuerligt om det inte finns någon mört ledig just precis nu!

Lämna in dina läkemedel genom att antingen hämta en påse på närmaste apotek, samla in gamla och överblivna läkemedel som du sedan lägger i påsen och tar med dig till apoteket alternativt ta med dig överblivna och gamla läkemedel till apoteket direkt. Släng inte dessa i vanliga sopor eller i avloppet!

Fakta tvåkönade mörtar

Sveriges lantbruksuniversitet gjorde provtagningar i Sunnebo och Hjälstaviken där de stötte på flera fall av muterade mörtar. Upp till 40% av de undersökta mörtarna visade sig vara tvåkönade. Att mörtarna blivit tvåkönade beror på flera olika saker, men många forskare är eniga om att rester från mediciner är en av de mest troliga orsakerna. I mörtarnas fall är det framförallt rester av östrogen från bland annat hormonplåster som bidrar till att de utvecklar äggceller i testikelvävnaden och därmed blir tvåkönade. Det är naturligtvis inte bara fiskar som påverkas, men de är en bra miljöindikator. Om de påverkas kan vi utgå från att ämnena har en påverkan även på andra djur och i förlängningen även på människor.

Källa: Apotek hjärtat