Får man bättre hälsa genom att flytta till annan ort?

Genom att flytta från ett fattigt område till ett mindre fattigt område (utan att höja sin inkomst) leder till förbättrad hälsa, enligt en ny studie som publicerades i Science i fredags.

Vad var anledningen till att du flyttade till din nuvarande bostad?
Gissningsvis hade du en bra anledning till att du flyttade dit du bor idag. Oftast flyttar man på eget initiativ, för att få närmare arbetet, familj eller för att flytta dit arbetet finns.

På nittiotalet gjorde amerikanska forskare ett försök att låta slumpmässigt utvalda människor få bidrag för att flytta från de mest utsatta områdena till något bättre bostadsområden. I dagarna har resultatet nu studerats och man har kommit fram till:

Att även om de som via försöket fick flytta inte höjde sina inkomster kunde man notera att de hade bättre fysik och bättre hälsa.

Man har även tidigare dragit slutsatsen att flytt till rikare områden leder till minskad fetma och diabetes. Den stora slutsatsen som dessa forskare gemensamt har kommit fram till är att det bostadsområde man bor i har större inverkan på människors allmänna hälsa än låga inkomster och etnisk segregering som man tidigare trott.

Vi öppnar nu för möjligheten att kommentera direkt här på bloggen om varför du flyttade och om det påverkade din hälsa positivt på något sätt.

[Vi testar denna gång att kunna ha ett öppet forum kring denna fråga så vi kan få igång en diskussion. Vi utvärderar detta vid ett senare tillfälle och tar beslut om hur vi gör med öppenheten för framtiden – så håll som tidigare en trevlig ton i ditt svar/berättelse].


Internationella kvinnodagen och Världsnjurdagen


I dag, den 8 mars är det Internationella kvinnodagen, men inte nog med det, i år infaller nämligen Världsnjurdagen (World Kidney Day) på samma datum. Dagen har som syfte att uppmärksamma behovet av njurar för transplantation, samt alla de liv som kan räddas genom organdonation.

Världsnjurdagen i Sverige lägger tonvikten på att 1 av 10 svenskar har försvagad njurfunktion. Hälsokampanjen anordnas varje år andra torsdagen i mars.

I samband med dagen vill Akademiska sjukhuset och tre andra centra uppmärksamma en internationell studie, där forskarna ska utvärdera ett nytt antiinflammatoriskt läkemedel för njursjukdom vid typ 2-diabetes.
Du kan läsa mer om studien här

Forskning har också visat att kvinnor löper större risk än män att dö till följd av en stor hjärtinfarkt. Nedsatt njurfunktion tros vara en bakomliggande anledning.

Internationella kvinnodagen inträffar däremot alltid den 8 mars. Meningen är att dagen ska öka medvetenheten om den ojämställdhet som råder och kvinnors situation över hela världen. Historien sträcker sig ungefär hundra år tillbaka i tiden, då kvinnor i USA och Ryssland samlades för de första demonstrationerna för stärkta rättigheter.

Kvinnodagen är även en av FN:s internationella dagar och har så varit sedan 1977. Vill du vara med och fira dagen? Då ska du bege dig till Historiska Museet i Stockholm, där kan du lyssna till föreläsningar, delta i seminarier och titta på film och fotoutställningar.

Som vi nämnde i går pågår även kampanjen Woman in Red där kvinnohjärtat är i fokus.


Längre liv för diabetiker som värderar sin hälsa som god


Forskning från Umeå universitet visar att om man som diabetiker bedömer sin hälsa som dålig inte lever lika länge som de som anser sig ha en god hälsa. Även om man tog hänsyn till kända riskfaktorer som förhöjt blodtryck, fetma, fysisk inaktivitet och annan sjuklighet gällde denna slutsats.

Den som lider av diabetes har ökad risk att dö i förtid i bland annat
hjärt-kärlsjukdom. Den aktuella forskningen, som Umeå-forskarna tillsammans med europeiska kollegor har genomfört, tyder på att patientens egen uppskattning av sin hälsa har betydelse för prognosen. Det är med andra ord inte enbart riskfaktorerna som avgör vilka patienter som löper störst risk och är i störst behov av stöd och behandling.

Studien är en del av en större sådan och de närmare 3300 diabetes-patienterna följdes i upp till 14 år. De länder som ingick var Sverige, Tyskland och Holland och resultaten var likvärdiga i samtliga länder.

En positiv inställning kan därmed ge några extra levnadsår. Nu kan det ju vara så att inställningen behöver en skjuts på vägen, för det är ju inte så lätt att värdera hälsan som god om man inte har en bra livsstil. Betrakta därför den här forskningen som en morot! Låt dig även inspireras av hur Lotta Mossberg ändrade sin livsstil och hur Maj-Britt Eriksson ändrade sina vanor när de fick diagnosen diabetes.

Fler relevanta artiklar:
Diabetes – allt fler drabbas!
Vet du vad du har för målvärde?


Internationella diabetesdagen & Världskoldagen

http://www.doktorn.com/contentsearch.asp?searchtype=theme&searchstr=Diabetes&search=all

I måndags var det Internationella diabetesdagen och idag, onsdag, är det Världskoldagen. Vad kan du om diabetes och KOL?

Anledningen att det finns nationella och internationella världsdagar är generellt för att man vill uppmärksamma och belysa något. Det finns som bekant inte bara hälsovärldsdagar utan även kanelbullens dag och liknande. Vi har samlat årets dagar som är relaterade till hälsa här på vår Facebooksida.

I måndags var det diabetes tur att uppmärksammas världen runt. Det finns två sorters diabetes, diabetes typ 1 och diabetes 2. En kort förklaring hämtad från artikeln ”Diabetes typ 1 – vad är det?

Typ 1 diabetes – då förstörs de insulinproducerande cellerna helt.
Patienten måste få insulin för att överleva.

Typ 2 diabetes – betacellerna (insulinproducerande celler i
bukspottkörteln) kan inte producera tillräckligt med insulin när vi behöver det,
till exempel när vi äter.

I augusti i år fick vi på redaktionen ett snyggt armband/halsband från organisationen Diabetes Wellness Network Sverige som vi skrev om i bloggen. Du kan bära halsbandet eller armbandet om du har diabetes så att omgivningen uppmärksammas på detta om du plötsligt skulle må dåligt och inte kan eller orkar förklara vad problemet är. Man beräknar att tre hundra tusen svenskar har diabetes i någon form. Därför tycker vi det är bra och viktigt att man uppmärksammar diabetes lite extra eftersom många lever med sjukdomen varje dag. Det samma gäller för KOl, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Över en halv miljon svenskar är drabbade av KOL vilket gör att man definierar KOL som en folksjukdom.

Här följer fem korta fakta om KOL:

  1. Genom ett spirometritest som mäter lungkapaciteten kan KOL upptäckas. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto bättre.
  2. Rökning ökar risken för KOL.
  3. Ökad risk för hjärtsjukdom. Den som lider av KOL har ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Dessutom finns ökad risk för diabetes.
  4. Kvinnor drabbas hårdare av sjukdomen.
  5. Rökstopp är den viktigaste behandlingsåtgärden.

Läs mer om de här punkterna och om sjukdomen KOL i vår artikel ”Fyra av fem KOL-drabbade får ingen diagnos”. När det är den här typen av internationella och nationella dagar så försöker vi samla så mycket vi kan av det material vi har. Vi lägger även upp alla artiklar på vår Facebooksida. Att följa oss på Facebook och här i bloggen blir ett bra sätt för dig att hålla koll på vad vi berättar mer om och fördjupar oss i!

Nu skänker vi en extra tanke till alla de tusentals människor som är drabbade av någon form av diabetes och/eller KOL att de, trots sin sjukdom, får ett så gott och hälsosamt liv som de bara kan. Och du, undvik att bli ett med din sjukdom även om det i bland kan vara svårt!


För dig med diabetes

http://www.doktorn.com/contentsearch.asp?searchtype=theme&searchstr=Diabetes&search=all

Det kom ett paket från Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige till redaktionen. Det innehöll några smarta prylar för dig som har någon typ av diabetes.

Armbandet, som inte kostar något att beställa och är snyggt och i en uppseendeväckande färg, passar för både barn och vuxna. Tanken är att man genom att bära det här armbandet ska kunna berätta för omgivningen, och i synnerhet vården om en olycka skulle vara framme, att man har diabetes. Texten ”Jag har diabetes” finns på såväl svenska som engelska vilket uppmärksammar att du som bär armbandet har diabetes. Det finns även en variant av armbandet, ett halsband, som Diabetes Wellness Network Sverige har delat ut gratis under flera år.

Runt 300 000 svenskar har diabetes varav ungefär 7 500 är barn under 18 år. Tidigare i år skrev vi om Egil som hade drabbats av diabetes och hans mamma Ami Skånberg Dahlstedt, som i ett led att hantera sjukdomen skrev en läsvärd bok, ”Älskade vampyr” riktad till barn och föräldrar med just diabetes i familjen. Intervjun med mamma Ami kan hjälpa andra att förstå vad det egentligen innebär att ha diabetes. På vår hemsida kan du som är nyfiken, oavsett om du själv eller någon i din närhet har diabetes, lära dig mer om diabetes.

Diabetesarmbandet, halsbandet och även en diabetesdagbok kan du beställa direkt på Diabetes Wellness Network Sverige’s hemsida (de har ett 90-konto och finns även på Twitter) och där kan du även läsa mer om deras verksamhet, de ingår bland annat i ett internationellt nätverk av organisationer som gemensamt strävar mot att öka kunskapen om diabetes – och det är något som vi gillar för ökad kunskap leder till ökad trygghet.