Almedalsveckan: Vårdens reliker

Vårdförbundet är på plats under Almedalsveckan och lyckas ofta göra sina frågor brännheta. Så även i år.

I år gräver Vårdförbundet nämligen fram reliker från vården. Relikerna är åtta till antalet och står för det som Vårdförbundet vill förbättra och förändra. Årets event invigdes av Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Filippa Reinfeldt (M), landstingsråd i Stockholm.

Vi på Doktorn.com tycker det är ett intressant grepp från Vårdförbundet och hoppas att de får möjlighet att debattera och öppna upp frågeställningar om hur vården kan förbättras och kanske även, förändras?

Du kan vara med och tycka till om vården, svara på någon (eller flera) av våra enkätfrågor!

Vårdförbundets åtta reliker (läs mer här)vad tycker du om dessa frågor? Kommentera gärna här eller på Facebook!

Relik #1 Lång ärm från läkarrock

Användning: Läkare använde rocken för att markera status i en hierarkisk vårdorganisation.

Fyndplats: Akutmottagning

Historiskt sammanhang: På den här tiden var det viktigt för läkare att markera status med hjälp av yttre attribut, trots att de långa rockärmarna spred sjukdomar mellan patienter. Hierarkierna hindrade också sjuksköterskornas kunskap om bland annat vårdhygien och en säker vård att användas fullt ut.

– Avskaffa förlegade hierarkier

Inför vård som utgår ifrån varje patients behov där och alla vårdens professioner och yrkesgrupper samarbetar i team.

Relik #2 Lårben, äldre kvinna

Beskrivning: Avbrutet lårben, sannolikt knäckt i en fallolycka i hemmet.Fyndplats: Korridor

Beskrivning: Avbrutet lårben, sannolikt knäckt i en fallolycka i hemmet

Historiskt sammanhang: En omfattande mängd lårbensbrott och liknande fallskador hos äldre skedde under denna period, trots att dessa skador är relativt enkla att förhindra. Bland annat med hjälp av förebyggande hälsovård och hembesök där boendemiljön ses över.

– Inför ett nationellt hälsovårdsprogram för alla över 65 år

Genom hembesök, hälsosamtal och förebyggande hälsoinsatser kan fler leva ett gott liv längre.

Relik #3 Behållare, kösystem

Användning: Distribuera könummer till akut sjuka patienter. Numret visade när det var patientens tur att få vård.

Fyndplats: Väntrum

Användning: Distribuera könummer till akut sjuka patienter. Numret visade när det var patientens tur att få vård

Historiskt sammanhang: Det fanns olika kösystem som styrde vem som fick vård och när. Vissa angav ett tak på max fyra timmars väntetid, andra utgick ifrån en egen prioritering. Resultatet blev detsamma: de mest sjuka fick vänta i onödan på akuten.

– Inför snabbspår från ambulansen direkt till rätt avdelning

Med snabbspår för olika tillstånd, t ex stroke och höftledsfrakturer, kan patienten komma direkt till rätt avdelning och få relevant vård utan att vänta på akuten.

Relik #4 Babynapp, rosa

Användning: Ge tröst till små barn. Färgen indikerar att den tillhört en flicka, då det var vanligt att markera barns könstillhörighet genom att klä dem i rosa eller blått.
Fyndplats: Kafeteria
Användning: Ge tröst till små barn. Färgen indikerar att den tillhört en flicka, då det var vanligt att markera barns könstillhörighet genom att klä dem i rosa eller blått.
Historiskt sammanhang: I början av 2000-talet värderades traditionellt kvinnlig kunskap fortfarande betydligt lägre än manlig, vilket avspeglades tydligt i lönenivåerna.

 – Inför lika värdering av kvinnors och mäns kunskap och arbetsinsats.

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har kunskap som är livsnödvändig för alla i befolkningen och för samhället i stort. Det ska visa sig i lönesättningen.

Relik #5 Provrör, glas

Användning: Många provrör användes ofta i onödan under denna tid.

Fyndplats: Laboratorium

Användning: Många provrör användes ofta i onödan under denna tid.

Historiskt sammanhang: Patienter fick ofta genomgå flera provtagningar eftersom prover blev felaktigt tagna, eller i fel typ av provrör. Det gjorde att många prover måste kasseras och tas om. Man använde också ofta ett ”standardbatteri”, istället för att anpassa urvalet av prover efter individens behov.

– Använd biomedicinska analytikers kunskap både inför, under och efter provtagningen

Det ger snabbare och säkrare diagnoser.

Relik #6 Läkemedelsdoserare, plast

Användning: Organisera personlig läkemedelsbehandling.

Fyndplats: Väntrum

Användning: Organisera personlig läkemedelsbehandling.

Historiskt sammanhang: Det var inte ovanligt att äldre patienter behandlades med många olika läkemedel utskrivna av ett flertal läkare. De var nog så effektiva mot specifika symptom, och syftade till att göra patienten friskare. Men tillsammans kunde medicinerna få motsatt verkan, och istället göra patienten sjukare.

– Inför regelbundna läkemedelsgenomgångar och använd omvårdnadsinsatser i högre utsträckning

Vid en läkemedelsgenomgång går en sjuksköterska igenom alla läkemedel utifrån patientens hälsa och livssituation.

Relik #7 Fordon, sjuktransport

Användning: Att köra äldre patienter fram och tillbaka mellan sjukhus och boenden när de behövde röntgas eller undersökas.

Fyndplats: Väntrum

Användning: Att köra äldre patienter fram och tillbaka mellan sjukhus och boenden när de behövde röntgas eller undersökas

Historiskt sammanhang: Transporterna var både psykiskt och fysiskt påfrestande för patienten, och ledde i många fall till nya komplikationer. De var även påfrestande för resurserna, då personal från äldreboendet ofta behövde följa med. Misstänkta frakturer hade istället kunnat uteslutas med en mobil röntgen, som kom till patienten på äldreboendet.

– Inför mobil röntgen över hela landet

Det är ett av många sätt att anpassa vårdens organisation utifrån patientens behov.

Relik #8 Årsbesked, CSN

Användning: Dokument med studieskulder och kostnader.

Fyndplats: Omklädningsrum

Användning: Dokument med studieskulder och kostnader

Historiskt sammanhang: Att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska var otänkbart för de flesta sjuksköterskor på den här tiden. Eftersom de förväntades bekosta studierna själva och löneökningen efter avslutade studier var närmast obefintlig, sjönk antalet specialistsjuksköterskor drastiskt under perioden.

– Inför betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Vårdens arbetsgivare måste ta ansvar för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom samtliga av vårdens kunskapsområden. Hur ska vården annars kunna möta morgondagens utmaningar?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.