Gemensamma riktlinjer för vård i livets slutskede


Det råder stor variation i rutiner runt om i landet för hur en döende patient ska tas omhand. Därför har nu Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting fått i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer för hur vård i livets slutskede ska se ut.

Den typen av vård kallas för palliativ vård och som läget är nu är den väldigt varierad. Till Sveriges Radio säger professor Carl Johan Fürst att det är slumpen som avgör huruvida patienten får bra eller dålig vård och så ska det självklart inte vara.

Problemet är inte att det råder brist på kunskaper om palliativ medicin och vård, men det saknas tydliga riktlinjer som gör att alla kan få god vård den sista tiden i livet.

Symtomen för en döende person är i mångt och mycket desamma. Det är vanligt att patienten drabbas av nedstämdhet, ångest, smärta, illamående och orkeslöshet. Hos läkarna finns det en rädsla av att ställa diagnosen döende, även om de vet att läkemedlen inte längre gör någon nytta. Följden blir att de överbehandlas och får vård med helt fel inriktning, menar Carl Johan Fürst.

Med hjälp av de nya nationella riktlinjerna kommer läkarna få stöd till att våga prata mer med patienterna om hur de vill ha det under deras sista tid i livet. Carl Johan Fürst tror att det är ett behov som de äldre har, men att läkarna betraktas som ett hinder.
Läs mer om relationen läkare-patient här

Det nya förslaget, som ska gälla alla vårdgivare oavsett om det är privat, kommun eller landsting, ska presenteras till sommaren. Målet är att vård av döende ska bli jämngod i hela landet.

Du kan läsa mer palliativ vård i artikeln Komplexa beslut i slutskedet av en patients liv

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.